Generatie VII-ae

Albert Nieborg is geboren op woensdag 18 september 1878 om 04:00 in Midlaren (Zuidlaren), zoon van Jan Nieborg en Reintje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 september 1878 met als getuigen: Egbert Sissingh en Hendrik Stadman.
Albert is overleden op vrijdag 9 juli 1948 om 04:30 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 juli 1948 door Cornelis Tinga.

Beroepen: boerenknecht (1900), voerman (1924)

Albert trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 5 juli 1900 in Muntendam met
Geertruida van der Poel, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Eppo Schansema, Harm Hollé, Hessel Doewes en Hieronimus Kornelis Venema.

Bij de ondertekening staat: "verklarende Nicolaas van de Poel niet te kunnen schrijven."

Geertruida is geboren op donderdag 22 oktober 1874 om 15:00 in Veendam, dochter van Nicolaas van der Poel en Marchina Schaap. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 oktober 1874 met als getuigen: Jan Pieter Maathuis en Tonna Reint van Till.

Aangifte van geboorte is gedaan door Margaretha van Dobben, oud 32 jaren, vroedvrouw in Veendam.

Geboren op het adres: Benedenverlaat in Veendam.

In de akte staat: "van welk kind de comparante verklaarde de vader te zijn onbekend en moeder Marchina Schaap".

Geertruida is erkend door Nicolaas van der Poel. Hierover staat in de kantlijn van de geboorte-akte: "Het nevenvermelde kind Geertruida is erkend door Nicolaas van der Poel en Marchina Schaap bij hunne den eenentwintigsten Februari achttienhonderd eenennegentig te Wildervank opgemaakte huwelijksacte. Veendam den drieëntwintigstensten Februari achttienhonderd eenennegentig. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de gemeente Veendam / geteeekend / W. Voormolen.
Volgens ingekomen schrift ingeschreven door mij Griffier der Arrondissements Rechtbank te Winschoten."

Beroep: dienstmaagd (1900)Bronnen / Sources: Drents Archief op www.alledrenten.nl
Groninger Archieven op www.allegroningers.nl
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2018.