Generatie VIII-q

Klik voor foto in apart venster
Pieter Nijborg

Pieter (Piet) Nijborg is geboren op woensdag 13 januari 1904 om 17:00 in Peelo, zoon van Markus Nijborg en Aaltien Kamps. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1904 met als getuigen: Hendrik Nijborg [grootvader vaderszijde] en Roelof Somer.

Geboren in een huis aan de Groningerstraatweg in Assen.

Piet is overleden op maandag 4 maart 1957 in Alblasserdam, 53 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 7 maart 1957 op begraafplaats Selwerderhof in Groningen.

Beroepen: handelsreiziger (1929), vertegenwoordiger geneesmiddelen

Klik voor foto in apart venster
rouwadv Pieter Nijborg
Klik voor foto in apart venster
rouwadv Pieter Nijborg

Piet trouwde, 25 jaar oud, op maandag 18 november 1929 in Groningen met
Geertruida Johanna (Trui) Berends, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Hendrik Nijborg [broer bruidegom] en Ente Martinus Johannes Berends [broer bruid].

Piet en Trui zijn op 4 april 1926 verloofd. Trui woonde in Baflo en Piet in Groningen op de Bergstraat 40a.

In de huwelijksakte staat onder meer: "wordende hierbij overgelegd een afschrift van een procesverbaal van tusschenkomst van den Kantonrechter te Groningen, van den zevenden October dezes jaars, waaruit blijkt, dat de ouders der bruid niet voor dien rechter zijn verschenen."

Zij zijn op 20 november 1929 getrouwd voor het gerecht, want vader Berends gaf geen toestemming voor het huwelijk.

Klik voor foto in apart venster
Geertruida J. Berends

Trui is geboren op zondag 28 augustus 1904 om 13:00 in Groningen, dochter van Berend Berends en Gepke Ronda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1904 met als getuigen: Wessel Deelman en Taeke Henstra.

Op het Bewijs van Geboorte-inschrijving staat in potlood het adres "SelwerderDwarsstraat 23" in Groningen geschreven.

Trui is overleden op maandag 16 augustus 1982 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1982 door Jacob Jan Paul Klopstra.

Klik voor foto in apart venster
rouwadv Geertruida Berends

Kinderen van Piet en Trui:

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.Bronnen / Sources: Drents Archief op www.alledrenten.nl
Groninger Archieven op www.allegroningers.nl
Genealogisch onderzoek T. Nijborg
Eigen archief
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2018.