Generatie VIII-y

Jan Henderikus Nieborg is geboren op dinsdag 11 maart 1913 om 20:30 in Noordlaren (Haren), zoon van Geert Hendericus Nieborg en Henderika Harms. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1913 met als getuigen: Pieter van den Berg en Jan Harms [grootvader moederszijde].

Aangifte van geboorte is gedaan door Jacoba Westerlaan, vroedvrouw te Haren.

In de kantlijn van de akte staat: "Het in nevenstaande akte vermelde kind genaamd Jan Henderikus is bij huwelijk voltrokken te Haren op dertien Juni negentienhonderd vierentwintig door Geert Hendericus Nieborg en Henderika Harms erkend. De ambtenaar van den burgelijken stand te Haren."

Jan is overleden op dinsdag 30 juli 1991 in Haren, 78 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 2 augustus 1991 op begraafplaats "De Eshof" in Haren.

Beroep: arbeider (1935)

Klik voor foto in apart venster
rouwadv Jan Nieborg

Jan trouwde voor de eerste keer, 24 jaar oud, op vrijdag 3 december 1937 in Haren met
Hilje Klok, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan Erk [zwager bruidegom] en Jakob Vrieling [zwager bruidegom].

Jan Erk: zwager van den bruidegom

Bij de ondertekening staat: "De moeder van den bruidegom verklaarde niet te kunnen teekenen, omdat zij geen schrijven heeft geleerd."

Klik voor foto in apart venster
graf Nieborg - Klok

Hilje is geboren op dinsdag 8 augustus 1916 in Slochteren, dochter van Lammert Klok en Almina Hinderika Slagter.
Hilje is overleden op dinsdag 11 april 1961 in Groningen, 44 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 15 april 1961 op begraafplaats "Eshof" in Haren.

Klik voor foto in apart venster
dank Hilje Klok
Klik voor foto in apart venster
rouwadv Hilje Klok


Jan trouwde voor de tweede keer, minstens 48 jaar oud, na 1961 met
Martje Posthumus.

Martje is overleden omstreeks oktober 1977 in Haren.

Klik voor foto in apart venster
dank Martje Posthumus


Bronnen / Sources: Groninger Archieven op www.allegroningers.nl
Website: www.graftombe.nl
Afbeeldingen van kranten op kranten.delpher.nl
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2018.