Genealogie familie Van de Velde

Hieronder staat de link naar generatie I van de parenteel Van de Velde.
Een parenteel is een overzicht van de nazaten van een bepaald stamouderechtpaar waarbij zowel de mannelijke lijn als de vrouwelijke lijn wordt gevolgd. In deze parenteel zijn (nog) niet alle vrouwelijke lijnen geheel uitgewerkt, zodat eigenlijk gesproken moet worden, van een uitgebreide genealogie.

Here you find the link to generation I of the pedigree
Van de Velde.
This pedigree gives an overview of all descendants in both the male and the female lines. In this pedigree not all female lines have been worked out in detail (yet).

Deze parenteel begint bij Mels en Aechte Pietersdr. uit Goes. Zij zijn de oudst gevonden voorouders van deze familie Van de Velde. Het eerste onderzoek van de eerste negen generaties is uitgevoerd door mevr. J. Jansen - van der Waals, die het resultaat van haar onderzoek op haar website presenteert. Ik ben haar dankbaar voor het bereidwillig ter beschikking stellen van haar informatie en toestemming om dat hier te mogen presenteren.
De informatie in deze generaties heb ik zelf verder onderzocht met behulp van de DTB gegevens van Goes.

This pedigree starts with Mels en Aechte Pietersdr. from Goes. They are the eldest ancestors of this family Van de Velde. The first investigation of the first nine generations has been performed by Mrs. J. Jansen - van der Waals, who presents this information on her site. I am thankful to her for having made this information available to me, and her permission to present this on my site as well.
The information of these generations has been extended using the baptism, marriage and burial data of Goes.

Directe link naar de pagina van/ Direct link to the page of
Generatie I. Mels en Aechte.

Per gezin is een internetpagina beschikbaar waarop de meest relevante gegevens staan over dat gezin. Kinderen die getrouwd zijn hebben een eigen pagina waarnaar een link is gemaakt vanaf de pagina van het gezin waaruit zijn stammen. Vanuit elke pagina (behalve generatie I) kan altijd teruggegaan worden naar de pagina van de ouders van het betreffende kind.

Per family a page is available on which the most relevant information can be found. Children who married have an own page to which a link is made from the page of his/her family. Every page (except for Generation I) has a link back to the page of the parents of the child involved.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.