Generatie X-ae

Cornelis van de Velde is geboren op donderdag 17 maart 1808 in Goes, zoon van Anthony van de Velde en Johanna van der Heijde. Hij is gedoopt op zondag 20 maart 1808 in Goes.

In het doopboek van Goes staat:
"Cornelis, geb. den 17 maart, gedoopt den 20 dito.
Vader, Antonie van de Velde, Moeder Johanna van der Heyden"

Cornelis is overleden op vrijdag 20 december 1850 om 20:00 in Goes, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1850 door Johannes van den Wijngaard en Marinus Oostdijk [zwager].

Goesche Courant van 6 januari 1851, BS Goes over december 1850: "Overleden: den 20sten. Cornelis van de Velde, oud 42 jaren."

Beroepen: timmermansknecht (1835), timmerman (1835), scheepstimmerman 3 klasse (1846)


Cornelis is vermeld als dienstplichtige van de Zeeuwse Mobiele Schutterij in 1833:

Cornelis van de Velde
Functie : hoornblazer, schutter
Geboortedatum : 17-03-1808
Geboorteplaats : Goes
In dienst vanaf : 1833
Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS) inv.nr 91 sub. 37, inv.nr 93, 94, 95 sub. 39, inv.nr 110 sub. 209

Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 30 april 1835 in Goes met
Elizabeth Pieternella Goeree, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Thomas Briels, Pieter Rentmeester, Gijsbregt van den Ende [achterneef bruidegom] en Jan Huijsseling.

Over Cornelis staat: "En hebbende als Hoornblazer bij de afdeeling Zeeuwsche Mobiele Schutterij, consent tot het aangaan van dit huwelijk van de welEdelgestrengen Heer Luitenant Kolonel kommanderende de afdeeling".
Pieter Rentmeester: behuwd oom
Gijsbregt van den Ende: neef van den Contractant
Thomas Briels en Jan Huijsseling: kenissen van de Contractante
Bij de ondertekening staat: "nadat de Contractante verklaard had door ongeleerdheid niet te kunnen schrijven."

Het gezin woont tussen 13 juni 1845 en 15 januari 1848 in Vlissingen.

Elizabeth is geboren op maandag 31 december 1810 in Goes, dochter van Aagtje Goeree. Zij is gedoopt op woensdag 27 februari 1811 in Goes.

In het doopboek van Goes staat:
"Elisabeth Pieternella, onecht
Geboren den 31 December 1810
Gedoopt den 27 February 1811.
Moeder: Aagtje Goeree
getuige: Maatje van Liere"

Elizabeth is overleden op woensdag 18 juni 1884 om 20:00 in Goes, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1884 door Jan Kornelis Barbier en Albertus Antoon van Dellen.

Leeftijd in de akte: 73 jaren en "eerst weduwe van Cornelis van de Velde, thans van Jan de Wolff"
Goessche Courant 21 juni 1884, BS Goes van 18-20 juni 1884: "Overleden: den 18, Elisabeth Pieternella Goeree, 73 j., eerst weduwe van Cornelis Van de Velde, thans van Jan De Wolff."

Beroepen: dienstbode (1835), arbeidster (1854), werkster (1855), baker (1864)

Elizabeth trouwde later op donderdag 30 oktober 1856 in Goes met Jan de Wolff (1809-1862).

Kinderen van Cornelis en Elizabeth:

 1. Johanna van de Velde, geboren op donderdag 8 oktober 1835 in Goes. Volgt XI-bp.
 2. Pieter van de Velde, geboren op donderdag 7 december 1837 in Goes. Volgt XI-bq.
 3. Agatha van de Velde, geboren op dinsdag 19 maart 1839 om 22:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1839 met als getuigen: Pieter Rentmeester en Johannes Mulder.
  Geboren in het huis Wijk C, nr 131 te Goes.
  In de Goesche Courant van 5 april 1839 staat vermeld: "den 19den Agatha, dochter van Cornelis van de Velde en Elisabeth Pieternella Goeree, C 131."
  Agatha is overleden op vrijdag 24 januari 1840 om 05:00 in Goes, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 januari 1840 door Marinus Oostdijk [oom] en Josephus Proost.
  Marinus Oostdijk: oom
  Josephus Proost: gebuur
  In de Goesche Courant van 7 februari 1840 staat vermeld: "den 24sten. Agatha van de Velde, oud 10 maanden, dochter van Cornelis en Elisabeth pieternella Goeree."
 4. Anthonij van de Velde, geboren op maandag 13 juli 1840 om 22:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1840 met als getuigen: Marinus Oostdijk [oom] en Johannes Pieter Meijler.
  Geboren in het huis Wijk C, nr 138 te Goes.
  Anthonij is overleden op woensdag 29 september 1841 om 07:00 in Goes, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1841 door Pieter Steutel en Cornelis van de Velde [vader].
  Pieter Steutel: kennis
  Leeftijd in de akte: 14 maanden.
  In de Goesche Courant van 7 oktober 1841 staat vermeld: "den 29sten. Anthonij van de Velde, oud 14 maanden, zoon van Cornelis en Elisabeth Pieternella Goeree."
 5. Anthonij van de Velde, geboren op donderdag 9 december 1841 om 04:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1841 met als getuigen: Jakob van der Does en Leendert Glerum.
  Geboren in het huis Wijk E, nr 138 te Goes.
  Anthonij is overleden op donderdag 2 februari 1843 om 16:00 in Goes, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1843 door Gijsbregt van den Ende [achterneef van vader] en Cornelis van de Velde [vader].
  Gijsbregt van den Ende: kennis
  Leeftijd in de akte: 13 maanden.
  Goessche Courant 6 maart 1843, BS Goes over februari 1843: "Overleden: den 2den. Anthonij van de Velde, oud 13 maanden, zoon van Cornelis en Elisabeth Pieternella Goeree."
 6. Elisabeth Pieternella van de Velde, geboren op zaterdag 17 februari 1844 om 21:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1844 met als getuigen: Gijsbregt van den Ende [achterneef van vader] en Cornelis van den Ende.
  Geboren in het huis Wijk C, nr 138 te Goes.
  Elisabeth is overleden op donderdag 10 mei 1855 om 16:00 in Goes, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 mei 1855 door Coenraad Valentijn Lauer en Gijsbregt van den Ende [achterneef van vader].
  In de overlijdensakte wordt zij vermeld als "Elizabeth Pieternella".
  Beide aangevers: kennis
  Het overlijden wordt vermeld in de Goessche Courant van 4 juni 1855: "den 10den. Elisabeth Pieternella, oud 11 jaar, dochter van Cornelis van de Velde (overl.) en Elizabeth Pieternella Goeree."
 7. Abraham van de Velde, geboren op woensdag 9 september 1846 om 13:00 in Vlissingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1846 met als getuigen: Pieter van Kleven en Melis van der Plaat.
  Geboren in het huis Wijk F, nummer 118 te Vlissingen.
  Abraham is overleden op woensdag 23 augustus 1854 om 04:30 in Goes, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1854 door Gijsbregt van den Ende [achterneef van vader] en Cornelis van den Ende.
  Beide aangevers: kennis. Leeftijd in de akte: circa 8 jaar.
  Het overlijden staat vermeld in de Goessche Courant van 7 september 1854: "den 23sten. Abraham, oud 8 jaren, zoon van Cornelis van de Velde (overl.) en Elisabeth Pieternella Goeree."

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.