Generatie X-af

Antoni van de Velde is geboren op dinsdag 22 februari 1814 om 11:00 in Goes, zoon van Anthony van de Velde en Johanna van der Heijde. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 februari 1814 met als getuigen: Hendrik Swieters en Adriaan Hieltje.

Antoni is overleden op dinsdag 18 december 1866 om 13:30 in Vlissingen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 december 1866 door Klaas Persenaire en Willeboord Meijneke [schoonzoon].

Willeboord Meijneke: schoonzoon
Klaas Persenaire: bekende
Vlissingsch Weekblad 29 december 1866, BS Vlissingen 15-22 december 1866: "Overleden: A. van de Velde, man van J. de Jong, 52 j."

Beroepen: korporaal der infanterie (bij de 18e afdeling) (1837), timmermansknecht (1843), houtwerker (1851), houtzager (1858)

Antoni trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 18 oktober 1843 in Vlissingen met
Jansje de Jong, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan Pichal, Johannes Hutchison, Willem Kasteleijn en Pieter Leendertse.

Over de vader van Jansje staat: "Marinus de Jong, afwezig en vermoedelijk overleden".
In de akte staat: "En na dat dezelve alzoo door den echt waren verbonden, hebben de echtgenooten verklaard dat uit hun geboren is een kind ingeschreven in het register der geboorten van deze stad den derden Juny Achttienhonderd zevenendertig onder den voornaam van Johanna, hetwelk zij verklaren voor hunne dochter te erkennen en met verzoek dat van deze wettiging ip den kant der akte van geboorten van dit hun kind zal worden melding gemaakt."
Bij de ondertekening staat: "hebbende de echtgenoote en hare moeder verklaart niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebbende."

Jansje is geboren op zondag 6 juli 1817 om 05:00 in Vlissingen, dochter van Marinus de Jong en Maatje Bernard. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juli 1817 met als getuigen: Willem Aelbrechs en Leendert van der Kuijl.

Geboren in het huis Wijk D, nummer 104 te Vlissingen.
Bij de ondertekening staat: "de vader verklaart niet te kunnen schrijven."

Jansje is overleden na 1874, minstens 57 jaar oud.

Beroep: naaister (1874)

Kind van Antoni en Jansje:

  1. Johanna van de Velde, geboren op vrijdag 2 juni 1837 in Vlissingen. Volgt XI-br.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.