Generatie X-c

Jacobus van de Velde is geboren op dinsdag 17 mei 1785 in Goes, zoon van Cornelis van de Velde en Cornelia Codde. Hij is gedoopt op zondag 29 mei 1785 in Goes met als getuigen: Barbara de Jonge [grootmoeder] en Jacobus van de Velde [grootvader].

In het doopboek van Goes staat:
"den 29 Meij.
Jacobus, zoon van Cornelis van de Velde en Cornelia Codde.
Getuigen Jac. van de Velde & Barbara de Jonge."

Jacobus is overleden op zaterdag 24 november 1849 om 05:00 in Goes, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1849 door Johan Adam Engelblik en Buijsert van Duijn [schoonzoon].

Buijsert van Duijn: schoonzoon van de overledene.
Johan Adam Engelblik: kennis van de overledene.
Goessche Courant 6 december 1849, BS Goes november 1849: "Overleden: den 24sten. Jacobus van de Velde, oud 64 jaren."

Beroepen: draaier (tourneur) (1812), dagloner (1813), arbeider (1819), stoeldraaijer, stoeltimmijer (1826-1849

Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 1 februari 1809 in Goes met
Sara Jacoba de Rijke, 30 jaar oud, nadat zij op zaterdag 14 januari 1809 in Goes in ondertrouw zijn gegaan.

In het trouwboek van Goes staat:
"den 14 January 1809
Jacobus van de Velde KZ, J.M. geb. en wonende alhier met Sara Jacoba de Rijke geb. te Middelburg en wonende te Goes."
In de kantlijn staat: "getrouwd 1 February"

Sara is geboren op donderdag 6 augustus 1778 in Middelburg.

De doopboeken van Middelburg zijn in de tweede wereldoorlog verloren gegaan.

Sara is overleden op vrijdag 21 januari 1848 om 02:00 in Goes, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1848 door Johan Adam Engelblik en Buijsert van Duijn [schoonzoon].

In de akte: "zijnde haar ouders beiden bij de aangevers onbekend." Leeftijd vermeld als 70 jaar.
Buijsert van Duijn: schoonzoon van de overledene.
Johan Adam Engelblik: kennis van de overledene.
Goessche Courant 3 februari 1848, BS Goes januari 1848: "Overleden: den 21sten. Sara Jacoba de Rijke, oud 70 jaren, huisvr. van Jacobus van de Velde."

In de huwelijksakte van zoon Gerardus Frans wordt zij "Jacoba de Rijke" genoemd.
In diverse bevolkingsregisters wordt zij "Sara de Rijke" genoemd.

Kinderen van Jacobus en Sara:

 1. Cornelis Jacobus van de Velde, geboren op zondag 11 juni 1809 in Goes. Volgt XI-a.
 2. Catharina Lauwerina van de Velde, geboren op zaterdag 11 januari 1812 in Goes. Volgt XI-b.
 3. Anthonij Gerardus van de Velde, geboren op vrijdag 14 januari 1814 in Goes.
  Anthonij is overleden op maandag 22 juli 1844 in Batavia (Ned.Indie), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1845 door Johannes Groeneweg en Hendrik Cornelis Pilaar.
  In de akte staat: "binnen de residentie Batavia is overleden, Anthonij Gerardus van der Velde, oud 30 jaren, geboren te Goes in Zeeland, van beroep Marinier tweede klasse aan boord van zijnder Majesteits Brik Zwaluw ter reede Batavia, laatstelijk gewoond hebbende te Goes, ongehuwd, zoon van Jacobus en Sara Jacoba de Rijke, zijnde hunne ouderdommen, beroepen en woonplaatsen niet bekend gesteld, noch of dezelve al dan niet echtelieden zijn. En zulks ingevolge ontvangen Extract van overlijden uit het sterfregister der residentie Batavia afgegeven den Een en Dertigsten Julij Achttien Honderd Vier en Veertig."
  Anthonij bleef ongehuwd.
  Beroep: marinier der tweede klasse
 4. Jacobus Nicolaas van de Velde, geboren op zondag 26 november 1815 om 01:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1815 met als getuigen: Adriaan Barbier en Jan Gorsse.
  Geboren in het huis Wijk D, nr 179 te Goes.
  Hij wordt vermeld in Stamboeken Marine, 1813-1940:
  Initialen J.N.
  Tussenvoegsels van de
  Achternaam Velde
  Geboortedatum 26-11-1815
  In dit register staat:
  "5082, van de Velde, Jacobus Nicolaas
  lengte: 1 ellen, 5 palmen, 8 duimen, 1 strepen (1,581 meter)"
  Zijn signalement luidde:
  "Aangezigt: Rond
  Voorhoofd: Laag
  Oogen: Bruin
  Neus: Gewoon
  Mond: Idem
  Kind: Rond
  Haar: Bruin
  Wenkbraauwen: Idem
  Merkbare teekenen: Geene"
 5. Gerardus Frans van de Velde, geboren op maandag 27 maart 1820 in Goes. Volgt XI-c.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.