Generatie X-o

Johanna van de Velde is geboren op woensdag 25 januari 1797 in Goes, dochter van Josias van de Velde en Wentelina Boutens. Zij is gedoopt op woensdag 1 februari 1797 in Goes.

In het doopboek van Goes staat:
"1 Febr
Johanna, dogter van Josias van de Velde en Wentelina Boutens,
get: Johanna van de Velde"

Volgens bev.register geboortedatum: 25 januari 1797.

Johanna is overleden op maandag 29 maart 1875 om 15:00 in Goes, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1875 door Gerrit Marinus den Herder en Jan Kriekaart.

Beide aangevers: kennis.
Middelburgsche Courant, 06-04-1875, pag 2.
"Burgerlijke Stand. (van 27 Maart tot 3 April.)
Goes. Overleden: J. van de Velde, wede van F. Clement, 78 j."

Beroep: partikuliere (1820)

Johanna trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 8 december 1820 in Goes met
Franciscus Clement, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Francois van Hoorn, Jacobus Johannes den Boer, Leijn Sanderse en Cornelis Boutens.

In de huwelijksakte wordt de vader van Franciscus niet genoemd. Wel staat vermeld dat hij "minderjarige zoon van en geadsisteerd van zijne Moeder Anna Maria Hustijn".
Over de getuigen staat: "kennissen der beiden Contractanten".
Bij de ondertekening staat: "de contractante en de moeder van den Contractant hebben verklaard niet te kunnen schrijven."

Franciscus is een zoon van Johannes Clement en Anna Maria Hustijn. Hij is gedoopt op maandag 8 december 1800 in Goes.

In het RK doopboek van Goes staat:
"december
8. baptiz: est Franciscus, filius spurius Joannis Clement et Anna Maria Hustijn.
susecpit Elisabeth Hustijn"
Franciscus is gedoopt als een buitenechtelijk kind, waarbij de naam van de vader is doorgehaald en vervangen door Joannis Clement.

Franciscus is overleden op donderdag 29 september 1853 om 14:00 in Goes, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1853 door Johannes Clement [zoon] en Jacobus Strijards [schoonzoon].

In de overlijdensakte is de naam van de vader niet genoemd.
Goessche Courant 6 oktober 1853, BS Goes over september 1853: "Overleden: den 29sten. Franciscus Clement, oud 53 jaren."

Beroepen: chirurgijnsknegt (1820), barbier (of baardscheerder)

Kinderen van Johanna en Franciscus:

 1. Johannes Clement, geboren op maandag 1 juli 1822 in Goes. Volgt XI-o.
 2. Wentelina Johanna Clement, geboren op zondag 22 februari 1824 in Goes. Volgt XI-p.
 3. Anna Elisabeth Clement, geboren op dinsdag 25 juli 1826 in Goes. Volgt XI-q.
 4. Josias Clement, geboren op maandag 3 augustus 1829 in Goes. Volgt XI-r.
 5. Hendrikus Clement, geboren op zaterdag 18 februari 1832 in Goes. Volgt XI-s.
 6. Cornelia Clement, geboren op zaterdag 29 november 1834 om 10:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1834 met als getuigen: Bastiaan Logmans en Abraham Douw.
  Geboren in het huis Wijk D, nr 153 te Goes.
  Cornelia is overleden op maandag 29 december 1834 om 15:00 in Goes, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1834 door Bastiaan Logmans en Franciscus Clement [vader].
  Bastiaan Logmans: gebuur
  Overleden in het huis Wijk D, nr 153 te Goes. Leeftijd in de akte: vier weken.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.