Generatie XI-ao

Willem Jacobus van Riel is geboren op vrijdag 3 februari 1843 om 20:00 in Middelburg, zoon van Cornelis Willem van Riel en Wentelina Adriana van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1843 met als getuigen: Jacob van der Veer en Lambertus Cornelis Pijl.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Willem J. van Riel (2)
Geboren in het huis Wijk I, nummer 135 te Middelburg.

Willem is overleden op zaterdag 31 mei 1924 om 15:00 in Middelburg, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juni 1924 door Anton Pieter Reijers en Jan Marinus Waterman.

In de akte staat: gehuwd met Julia Johanna Maria Pluijmers, weduwnaar van Klasina Broeke, voordien van Jantje Switing.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Willem J. van Riel (1)
Klik voor foto in apart venster
Dank Willem J. van Riel

Beroepen: timmerman (1869), timmermansknecht (1870), timmerman (1873)

Willem trouwde voor de eerste keer, 26 jaar oud, op woensdag 15 september 1869 in Middelburg met
Jantje Switting, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Johannes Hendrik van Riel [oom bruidegom], Jacobus van Riel [oom bruidegom], Marinus Corstanje [neef bruidegom] en Johannes Vlijberge [zwager bruidegom].

Jantje krijgt "schriftelijke toestemming van den voogd over de bruid Gerrit Bruins, timmerman te Zwartsluis en van den toezienden voogd Dirk Belt, schipper, wonende aan Scheeperboord, gedomicilieerd te Puttershoek, tot het aangaan van een huwelijk door hunne pupil Jantje Switting, met Willem Jacobus van Riel, bovengenoemd, verleend bij acten, gepasseerd voor den notaris Rudolph Julius Westenberg en getuigen te Zwartsluis in datis dertienden julij en derden September laatstleden geregistreerd".

Bij de ondertekening staat: "verklarende de ouders des echtgenoots niet te kunnen schrijven als hebbende het nimmer geleerd."

Jantje is geboren op zondag 1 oktober 1848 om 01:00 in Zwartsluis en Puttershoek, dochter van Jan Sakes Switting en Aaltje Bruins. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1848 met als getuigen: Willem Tengnagel en Theunis Hoogeveen.

Aangifte van geboorte is gedaan door Wilhelmus van Setten, oud 34 jaren, Doctor in de Genees-, Heel en Verloskunde te Zwartsluis.
Over vader Jan Sakes Switting staat: "doch zijnde thans alhier niet present".

Jantje is overleden op woensdag 17 februari 1875 om 06:00 in Middelburg, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1875 door Gerrit Willem Vroone en Joannes Huibrecht van de Kop.

Geboorteplaats: Zwartsluis in Puttershoek.
Haar vader is te Ubbergen overleden en haar moeder te Zwartsluis.

Beroep: dienstbode (1869)

Kinderen van Willem en Jantje:

 1. Wentelina Alida van Riel, geboren op vrijdag 6 mei 1870 om 10:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 mei 1870 met als getuigen: Johannes Vlijberge [oom] en Anthonie van de Velde [neef van vader].
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 35 te Middelburg.
  Wentelina is overleden op dinsdag 12 november 1963 in Middelburg, 93 jaar oud.
  Prov.Zeeuwse Courant, 22-11-1963, pag 5: "Burgerlijke Stand. Middelburg. Overleden: W.A. van Riel, 93 j., wed. v. W. Verschoore de la Houssaije."
  Wentelina was getrouwd met Willem Verschoore de la Houssaije (-1945).
 2. Cornelis Johannes van Riel, geboren op vrijdag 17 november 1871 om 20:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1871 met als getuigen: Jacobus Johannes Meulmeester en Johannes Vlijberge [oom].
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 35 te Middelburg.
  Cornelis is overleden op maandag 4 december 1871 om 18:00 in Middelburg, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1871 door Jacobus Henderik Schutters en Joannes Huibrecht van de Kop.
  Leeftijd in de akte: 16 dagen.
 3. Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv. Johannes C. van Riel
  Johannes Cornelis van Riel, geboren op vrijdag 7 maart 1873 om 16:30 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1873 met als getuigen: Simon Cornelis Knuijt en Johannes Vlijberge [oom].
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 35 te Middelburg.
  Johannes is overleden op zondag 20 september 1896 om 23:30 in Middelburg, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan door Adriaan Verschoore de la Houssaije en Jan Meeuwse.
  Johannes was getrouwd met Jacoba Wijnes.
  Beroep: timmerman
 4. Berendina van Riel, geboren op maandag 2 maart 1874 om 22:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1874 met als getuigen: Daniel Klaas van Aartsen en Johannes Vlijberge [oom].
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 35 te Middelburg.
  Berendina is overleden op donderdag 30 juli 1874 om 19:00 in Middelburg, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 juli 1874 door Lambrecht Francois Klaassen en Joannes Huibrecht van de Kop.
 5. Cornelia Margje van Riel, geboren op zondag 7 februari 1875 om 23:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1875 met als getuigen: Johannes Pluijmers [oom] en Christoffel den Broeder.
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 35 te Middelburg.
  Cornelia is overleden op dinsdag 9 februari 1875 om 02:00 in Middelburg, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1875 door Jacobus Henderik Schutters en Joannes Huibrecht van de Kop.
  Beide aangevers staan vermeld als: "bekende".
  Leeftijd in de akte: 1 dag.

Willem trouwde voor de tweede keer, 33 jaar oud, op woensdag 8 november 1876 in Middelburg met
Klasina Broeke, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Cornelis Willem van Riel [vader bruidegom], Arij Kalkman, Jan Broeke [broer bruid] en Adriaan Mattheus Koolwijk.

Willem is weduwnaar van Jantja Switting.

Willem Cornelis van Riel: vader des echtgenoots
Jan Broeke: broeder der echtgenoot
Arij Kalkman: bekende
Adriaan Mattheus Koolwijk: aanbehuwd neef des echtgenoots

Bij de ondertekening staat: "met uitzondering van den eerste getuige, die verklaarde niet te kunnen schrijven als hebbende het nimmer geleerd."

Klasina is geboren op zondag 24 december 1848 om 20:00 in Middelburg Ambacht, dochter van Johannes Adriaan Broeke en Cornelia Klasina Flink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 december 1848 met als getuigen: Adolf Adams en Joost Cornelis Broeke.

Geboren in het huis Wijk U, nummer 25 te Middelburg.

Klasina is overleden op vrijdag 5 februari 1904 om 17:00 in Middelburg, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1904 door Engbertus Reudink en Cornelis Adriaanse.

Beroep: dienstbode (1876)

Kinderen van Willem en Klasina:

 1. Cornelis Marinus van Riel, geboren op maandag 11 maart 1878 om 01:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1878 met als getuigen: Bernardus Pluijmers en Johannes Vlijberge [oom].
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
  Cornelis is overleden op zaterdag 19 april 1879 om 01:00 in Middelburg, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 april 1879 door Johannes van de Poll en Joannes Huibrecht van de Kop.
  Leeftijd in de akte: 13 maanden.
 2. Anna Susanna Catharina Adriana van Riel, geboren op woensdag 5 maart 1879 om 11:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1879 met als getuigen: Johannes Vlijberge [oom] en Pieter Gernler.
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
  Anna is overleden op maandag 21 februari 1949 om 02:30 in Deventer, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1949 door Johannes Gubertus Everhardus Servatius van Raan.
  In de akte staat: "weduwe van Wielinga, Jacob, eerder van echt gescheiden echtgenote van Hondsmerk, Antonie".
 3. Klik voor foto in apart venster
  Graf Susanna van Riel
  Susanna van Riel, geboren op woensdag 7 juli 1880 om 11:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1880 met als getuigen: Jacobus Pieter Pluijmers en Jan Maljers.
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
  Susanna is overleden op vrijdag 12 juli 1963 in Middelburg, 83 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 17 juli 1963 op de algemene begraafplaats in Middelburg.
  Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv. Susanna van Riel
  Susanna was getrouwd met Carl Hermann Alfred Wohler.
 4. Adriana Cornelia van Riel, geboren op vrijdag 22 juli 1881 om 06:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 juli 1881 met als getuigen: Hendrik Koppelle en Christoffel van den Burg.
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
 5. Klasina Cornelia van Riel, geboren op vrijdag 4 augustus 1882 om 17:30 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1882 met als getuigen: Christoffel van den Burg en Willem Lodewijk Bussink.
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
  Klasina is overleden op donderdag 17 augustus 1882 om 15:00 in Middelburg, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1882 door Joannes Huibrecht van de Kop en Pieter Andries Adrianus Kuijpers.
  leeftijd in de akte: 14 dagen.
 6. Wilhelmina van Riel, geboren op dinsdag 1 januari 1884 om 22:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1884 met als getuigen: Christoffel van den Burg en Krijn Johannes de Hooge.
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
  Wilhelmina is overleden op dinsdag 16 december 1884 om 21:00 in Middelburg, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1884 door Pieter Jacobus Tismeer en Joannes Huibrecht van de Kop.
 7. Cornelia van Riel, geboren op maandag 17 augustus 1885 om 11:30 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1885 met als getuigen: Christoffel van den Burg en Krijn Johannes de Hooge.
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
  Cornelia is overleden op zaterdag 10 april 1886 om 04:00 in Middelburg, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 april 1886 door Pieter Jacobus Tismeer en Joannes Huibrecht van de Kop.
 8. Jacoba Wilhelmina van Riel, geboren op maandag 15 november 1886 om 03:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 november 1886 met als getuigen: Christoffel van den Burg en Johannes Pagter.
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
  Jacoba is overleden op woensdag 17 juni 1970, 83 jaar oud. Zij is begraven in Haarlem.
 9. Marinus van Riel, geboren op maandag 21 november 1887 om 06:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 november 1887 met als getuigen: Christoffel van den Burg en Adriaan Cornelis van Wijck.
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
  Marinus is overleden op donderdag 23 februari 1888 om 17:00 in Middelburg, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1888 door Willem Bakker en Joannes Huibrecht van de Kop.
 10. Berendina van Riel, geboren op woensdag 30 januari 1889 om 03:00 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1889 met als getuigen: Christoffel van den Burg en Adriaan Cornelis van Wijck.
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
  Berendina is overleden na april 1923, minstens 34 jaar oud.
  Overleden na 9 april 1923, want dan trouwt te zijn Vlissingen met Johannes Meijer.
 11. Marinus Jacobus van Riel, geboren op zondag 17 januari 1892 om 08:30 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1892 met als getuigen: Hendrik Jongepier en Willem Lourens de Pagter.
  Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv. Marinus van Riel
  Geboren in het huis Wijk M, nummer 185 te Middelburg.
  Marinus is overleden op vrijdag 4 juli 1902 om 08:00 in Middelburg, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juli 1902 door Adriaan Verschoore de la Houssaije en Pieter Andries Adrianus Kuijpers.

Willem trouwde voor de derde keer, 63 jaar oud, op woensdag 21 maart 1906 in Middelburg met
Julia Johanna Maria Pluijmers, 50 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Bernardus Pluijmers, Johannes Pluijmers [zwager bruidegom], Marinus Johannes Pluijmers [broer bruid] en Johannes Pluijmers [broer bruid].

Bruidegom is weduwnaar van Klasina Broeke.

Johannes Pluijmers: zwager des echtgenoots
Bernardus Pluijmers: oom der echtgenoote
Marinus Johannes Pluijmers: broeder der echtgenoote
Johannes Pluijmers: broeder der echtgenoote

Julia is geboren op woensdag 13 februari 1856 om 12:00 in Middelburg, dochter van Marinus Pluijmers en Geerardientje Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1856 met als getuigen: Jacobus Pieter Pluijmers en Antoine Allavoine Varel.

Geboren in het huis Wijk F, nummer 54 te Middelburg.

Julia is overleden op zondag 15 maart 1936 om 17:00 in Middelburg, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1936 door Lein Hermanus Harpe.

Overleden in het huis Wijk M, nr 292 te Middelburg.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.