Generatie XI-aq

Jan van de Velde is geboren op zaterdag 14 mei 1814 om 05:00 in Goes, zoon van Jacobus van de Velde en Johanna Adriana de Kock. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1814 met als getuigen: Willem Goeree en Klaas van der Swan.

Moeder staat in de akte vermeld als: "Johanna de Kock".

Klik voor foto in apart venster
Graf J. van de Velde - J. Maris

Jan is overleden op woensdag 22 november 1893 om 20:00 in Goes, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 november 1893 door Jan Bruggeman en Jan Steutel.

Beide aangevers: geen familie
Goessche Courant 25 november 1893, BS Goes 22-24 november 1893: "Overleden: 22, Jan Van de Velde, 79 j., weduwnaar van Johanna Maris."

Klik voor foto in apart venster
Mededeling legaat
Jan van de Velde
Klik voor foto in apart venster
Dank na overlijden
Jan van de Velde
Klik voor foto in apart venster
Oproep Jan van de Velde
Klik voor foto in apart venster
Aanvaarding legaat van
Jan van de Velde

Beroep: mandenmaker

Jan trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 1 november 1849 in Goes met
Johanna Maris, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Leendert de Regt, Jacobus van de Velde [vader bruidegom], Marinus Fraanje en Dirk Kuijper [zwager bruidegom].

Jacobus van de Velde: vader van den Echtgenoot
Dirk Kuijper: schoonbroeder van denzelven
Leendert de Regt: behuwd oom van de Echtgenoote
Marinus Fraanje: geen bloed of aanverwant
Goessche Courant 6 december 1849, BS Goes november 1849: "GEHUWD: Jan van de Velde en Johanna Maris."

Johanna is geboren op maandag 10 april 1815 om 22:00 in Goes, dochter van Johanna Maris. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1815 met als getuigen: Izaak Houtop en Gerard Meijaard.

Aangifte van geboorte is gedaan door Pieter Kruijsse, oud 38 jaren, vroedmeester, wonend te Goes Wijk B, nr 37.

Geboren in een huis wijk D, nr 88 te Goes.
Johanna is geboren "in onecht" uit Johanna Maria.

Johanna is overleden op woensdag 14 december 1892 om 02:00 in Goes, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 december 1892 door Jan Bruggeman en Albertus Antoon van Dellen.

Beide aangevers: "geen familie".
Goessche Courant 15 december 1892, BS Goes 12-14 december 1892: "Overleden: 14, Johanna Maris, 77 j., gehuwd met Jan Van de Velde."

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Johanna Maris

Beroep: dienstbode (1849)

Jan en Johanna bleven kinderloos.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.