Generatie XI-bb

Jasperina van de Velde is geboren op zondag 19 januari 1823 om 09:00 in Goes, dochter van Antonie van de Velde en Johanna Verheule. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1823 met als getuigen: Gerard Verheule [oom] en Marinus Adriaan Heljaan.

Geboren in het huis Wijk C, nr 106 te Goes.

Jasperina is overleden op donderdag 16 april 1896 om 06:00 in Goes, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 april 1896 door Benjamin de Boer en Cornelis Nieuwersteeg [schoonzoon].

Benjamin de Boer: geen familie
Cornelis Nieuwersteeg: schoonzoon

Goessche Courant 18 april 1896, BS Goes 15-17 april 1896: "Overleden: 16, Jasperina van de Velde, 73 j., wed. van Gerrit Cornelis van der Straate."

Beroep: arbeidster (1849)

Jasperina trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 14 maart 1850 in Goes met
Gerrit Cornelis van der Straate, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Pieter van Paassen, Gerard Verheule [oom bruid], Jacobus Johannes den Boer en Leijn van Loo [zwager bruid].

Gerrit heeft "consent tot huwelijk aan hem verleend door den kolonel van het Zese Regiment Infanterie, in dato den 16 Februari 1850".

In de akte staat: "En nadat dezelve alzoo door den echt waren verbonden , hebben de Echtgenooten verklaard dat uit hen geboren is, een kind, ingeschreven in het Register der Geboorten dezer Stad den Vijfden November Achttien Honderd Negenen Veertig, onder den voornaam van Jan, hetwelk zij verklaren voor hunnen zoon te erkennen, met verzoek dat van deze wettiging op den kant der akte van geboorte van dit hun kind zal worden melding gemaakt."

Gerard Verheule: oom van de Echtgenoote
Leijn van Loo: zwager van dezelve
Jacobus Johannes den Boer: behuwd neef van dezelve
Pieter van Paassen: geen bloed of aanverwant.

Bij de ondertekening staat: "de afgelegde verklaring van de partijen Echtgenooten en hunne Moeders, dat zij door ongeleerdheid niet kunnen schrijven"

Klik voor foto in apart venster
Van der Straate - Van de Velde
40 jaar getrouwd

Gerrit is geboren op zondag 28 november 1824 om 12:00 in Goes, zoon van Jan van der Straate en Cornelia van Waarde. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1824 met als getuigen: Jacob van Waarde en Jacob Ortelee.

Geboren in het huis Wijk D, nr 181 te Goes.

Gerrit is overleden op dinsdag 12 mei 1896 om 02:00 in Goes, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 mei 1896 door Tjeerd Joustra en Jacobus Marius Slegt.

Beide aangevers: geen familie
Goessche Courant 14 mei 1896, BS Goes 11-13 mei 1896: "Overleden 12, Gerrit Cornelis van der Straate, 71 j., weduwnaar van Jasperina van de Velde."

Gerrit geeft in diverse akten aan dat hij niet te kunnen tekenen "uit hoofde van het schrijven niet te hebben geleerd."

Beroep: arbeider

Kinderen van Jasperina en Gerrit:

 1. Jan van der Straate, geboren op maandag 5 november 1849 in Goes. Volgt XII-bh.
 2. Antoni van der Straate, geboren op vrijdag 12 maart 1852 om 22:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1852 met als getuigen: Johannes Petrus Bosman en Francois van Hoorn.
  Geboren in het huis Wijk B, nr 207 te Goes.
  Goessche Courant 5 april 1852, BS Goes over maart 1853: "Geboren: den 12den Antoni, zoon van Gerrit Cornelis van der Straate en Jasperina van de Velde."
  Antoni is overleden op zaterdag 17 januari 1891 om 17:00 in Antwerpen (B), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 januari 1891 door Eduardus Josephus Cassiers en Petrus Josephus Peeters. In Goes is het overlijden ingeschreven op woensdag 29 april 1891.
  Beroep: arbeider
 3. Cornelis van der Straate, geboren op woensdag 3 januari 1855 in Goes. Volgt XII-bi.
 4. Gerrit Cornelis van der Straate, geboren op dinsdag 7 september 1858 in Goes. Volgt XII-bj.
 5. Johanna van der Straate, geboren op maandag 13 mei 1861 om 16:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1861 met als getuigen: Johannes de Leeuw en Casper Schuerveld.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Maria Arentz, oud 77 jaren, vroedvrouw te Goes.
  Geboren in het huis Wijk B, nr 2070 te Goes.
  Goessche Courant van 3 juni 1861, BS Goes over mei 1861: "Geboren: den 13den Johanna, dochter van Gerrit Cornelis van der Straat en Jasperina van de Velde.
  Johanna is overleden op vrijdag 22 april 1881 om 09:00 in Antwerpen (B), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1881 door Albertus Petrus Martinus Judocus van Pelt en Joannes Bernardus Goethart. In Goes is het overlijden ingeschreven op maandag 9 januari 1882.
  Johanna bleef ongehuwd.
  Beroep: arbeidster
 6. Leendert van der Straate, geboren op maandag 20 november 1865 om 19:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1865 met als getuigen: Johannes Visser en Cornelis Risseeuw.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Machelina Meijnderts, oud 34 jaren, vroedvrouw te Goes.
  Geboren in het huis Wijk B, nr 207 te Goes.
  Goessche Courant 28 november 1865, BS Goes van 18 t/m 25 november 1865: "Geboren: den 20, Leendert, z.v. Gerrit Cornelis van der Straate en Jasperina van de Velde."
  Leendert is overleden op donderdag 16 januari 1941 in Poortugaal, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1941 door Willem Riethoff.
  Leendert bleef ongehuwd.
 7. Pieternella Jacoba van der Straate, geboren op zaterdag 19 december 1868 in Goes. Volgt XII-bk.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.