Generatie XI-bn

Pieter van de Velde is geboren op zondag 27 februari 1825 om 09:00 in Goes, zoon van Machelina van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1825 met als getuigen: Pieter Hageners en Jannes Servaas.

Aangifte van geboorte is gedaan door Maria Arentz, oud 41 jaren, vroedvrouw te Goes.
Geboren in het huis Wijk C, nr 132 te Goes.

Pieter is overleden op zondag 29 februari 1852 om 08:00 in Goes, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 maart 1852 door Jan Martinus Mellink [vader echtgenote] en Johannes Petrus Bosman.

Johannes Petrus Bosman: kennis

Goesche Courant van 4 maart 1852 (BS Goes over februari 1852): "Overleden: den 29sten. Pieter van de Velde, oud 27 jaren."

Beroep: kleermaker

Pieter trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 juni 1847 in Goes met
Willemina Maria Mellink, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Marinus Oostdijk [stiefvader bruidegom], Jacob Allemekinders, Jan Sebastiaan Anemaet en Abraham van der Mark.

In de akte wordt melding gemaakt van: "2. op de door den aanstaande Echtgenoot overgebragte akte van benoeming, door den Edelen Achtbaren heer Kantonregter te Goes, in dato den eersten dezer maand, van de personen van Willem Anemaet, societeithouder en Abraham Cornelis, negociant, beide wonende te Goes, tot voogd en toeziende voogd over den aanstaanden Echtgenoot. 3. op de mondelinge verklaring van die personen, hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het voorgenoemde huwelijk van hunnen pupil hunne toestemming geven".

Bij de ondertekening staat: "hebbende de partijen echtgenooten verklaard door ongeleerdheid niet te kunnen schrijven."

Willemina is geboren op donderdag 19 februari 1824 om 11:00 in Goes, dochter van Jan Martinus Mellink en Maria der Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1824 met als getuigen: Cornelis Zitters en Cornelis van der Volkeren.

Aangifte van geboorte is gedaan door Leendert Mellink, oud 54 jaren, winkelier te Goes.
Geboren in het huis Wijk D, nr 264b te Goes.

Willemina is overleden vóór augustus 1899, ten hoogste 75 jaar oud.

Marie leeft nog bij het huwelijk van dochter Maria Vaes in 1884 in Schiedam, maar is reeds overleden bij overlijden zoon Jan.

Willemina trouwde later op donderdag 12 mei 1859 in Goes met Josephus Jacobus Wilhelmus Vaes (1832-na 1884).

In de bijlagen bij de huwelijksakte van zoon Jan staat in de verklaring van de Nationale Militie over Maria het volgende vermeld:
"zoon van Willemina Maria Mellink, wonende te (onbekend)".
In de verklaring van de gemeente Helder betreffende het doen van de afkondigingen staat zij vermeld als wonend te Schiedam.
In 1884 trouwt dochter uit het tweede huwelijk. Dan woont zij met Josephus Vaes in Stad Ommen.

Beroepen: diestbode (1847), arbeidster (1873)

Kinderen van Pieter en Willemina:

  1. Jan van de Velde, geboren op dinsdag 23 oktober 1849 in Goes. Volgt XII-bs.
  2. Machelina van de Velde, geboren op zondag 4 januari 1852 in Goes. Volgt XII-bt.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.