Generatie XI-bo

Maria Oostdijk is geboren op zondag 13 mei 1838 om 06:00 in Goes, dochter van Marinus Oostdijk en Machelina van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1838 met als getuigen: Pieter Rentmeester en Cornelis van de Velde [oom].

Aangifte van geboorte is gedaan door Maria Arentz, oud 54 jaren, stadsvroedvrouw te Goes.
Geboren in het huis Wijk C, nr 125 te Goes.
Goessche Courant van 8 juni 1838, BS Goes over mei 1838: "Geboren: den 13den. Maria, dochter van Marinus Oostdijk en Machelina van de Velde, C 125."

Maria is overleden op zaterdag 21 september 1912 om 09:30 in Den Haag. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1912 door Albertus Monk en Willem Frederik Meijer.

Beroep: dienstbode (1874)

Maria trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 28 oktober 1874 in Den Haag met
Gerardus Johannes Mulders, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Petrus Mulders [vader bruidegom], Johan Hendrik Muller, Johannes Mulders [broer bruidegom] en Hendrik van den Broek.

In de akte staat over Gerardus: "dienende als plaatsvervanger bij het Regiment Grenadiers en Jagers"
Johannes Mulders: "broeder van den bruidegom"
Petrus Mulders: "vader van den bruidegom"

Gerardus is geboren op zondag 24 oktober 1841 om 14:00 in Haarlem, zoon van Petrus Mulders en Hendrina vergeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1841 met als getuigen: Cornelis Schrama en Jan Winkel.

Geboren in het huis Korte Heerenstraat, wijk 6, nr 370 in Haarlem.
Bij de ondertekening staat over Petrus Mulder en Cornelis Schrama: "verklarende den aangever ende tweede getuigen niet te kunnen schrijven."

Gerardus is overleden op vrijdag 31 augustus 1934 om 07:00 in Den Haag, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1934 door Johannes Willem Bekink en Antonius Adam.

Beroep: hovenier (184)

Maria en Gerardus bleven kinderloos.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.