Generatie XII-af

Josias de Schutter is geboren op woensdag 20 juni 1860 om 04:30 in Goes, zoon van Pieter de Schutter en Martina Wentelina van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 juni 1860 met als getuigen: Johannes Visser en Josias Risseeuw.

Aangifte van geboorte is gedaan door Laurens Carel de Peval, oud 58 jaren, verloskundige te Goes.
Geboren in het huis Wijk D, nr 151 te Goes.
In de kantlijn van de geboorte-akte: "Het in nevenstaande akte beschreven kind is bij het huwelijk van Pieter de Schutter en Martina Wentelina van de Velde voltrokken te Goes den zesden september achttien honderd zestig door beiden erkend en gewettigd. Waarvan alhier ten zelver dage aanteekening is gedaan. De Burgemeester ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Goes."

Goessche Courant van 5 juli 1860, BS Goes over juni 1860: "Geboren: den 20sten. Josias, z.v. Martina Wentelina van de Velde."

Beroep: schoenmaker


Josias is in 1887 geëmigreerd naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika. De reden hiervan is "Verbetering van bestaan (Amelioration of existence)".

Josias trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 april 1885 in Goes met
Janna Dina Rosier, 23 jaar oud, nadat zij op maandag 30 maart 1885 in Goes in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan de Schutter, Josias van de Velde [oom bruidegom], David Cappon en Pieter Cappon.

Jan de Schutter en Josias van de Velde: beiden ooms des echtgenoots
Pieter Cappon: stiefvader des echtgenoote
David Cappon: geen familie der partijen
Bij de ondertekening staat: "niet de moeder des echtgenoots die verklaart het schrijven niet te hebben geleerd."

Goessche Courant 31 maart 1885, BS Goes van 27-30 maart 1885: "Ondertrouwd: den 30, Josias De Schutter, 24 j., jm., te Ierseke, en Janna Dina Rosier, 23 j., jd., te Goes."
Goessche Courant 18 april 1885, BS Goes van 15-17 april 1885: "Getrouwd: den 16, Josias De Schutter, 24 j., jm., te Ierseke, en Janna Dina Rosier, 23 j., jd., te Goes."

Janna is geboren op maandag 2 september 1861 om 19:00 in Krabbendijke, dochter van Jannis Rosier en Janna Contant. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1861 met als getuigen: Bastiaan den Exter van den Brink en Adriaan Zuidweg.

Kind van Josias en Janna:

  1. Martina Wentelina de Schutter, geboren op zondag 20 november 1887 om 13:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 november 1887 met als getuigen: Albertus Antoon van Dellen en Jozias van der Bilt.
    Aangifte van geboorte is gedaan door Johan Leonard Goemans, oud 44 jaren, verloskundige te Goes.
    Geboren in het huis Wijk A, nummer 127 te Goes.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.