Generatie XII-aj

Cornelis Christiaan van de Velde is geboren op donderdag 1 maart 1877 in Middelburg, zoon van Anthonie van de Velde en Christina Pieternella Scheele. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1877 met als getuigen: Adriaan van der Weel en Willem Jansen.

Geboren in het huis Wijk C, nummer 42 te Middelburg.

Cornelis is overleden op donderdag 21 november 1940 om 11:30 in Voorschoten, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 november 1940 door Nicolaas Albertus Korswagen.

Het overlijden staat vermeld in het Leidsch Dagblad van 26 november 1940 onder de kop: "Uit de Omstreken. Voorschoten. Burgerlijke Stand.
Overleden: Cornelis Christiaan van de Velde, 63 j., echtgenoot van G. Groen."

Beroepen: matroos (1902), sergeant konstabel (1916)

Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 30 januari 1902 in Den Helder met
Geertruida Groen, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Johannes Groen, Izaak Johannes Huijgens, Gerard Wissen en Pieter Veldhuizen.

De ondertrouw staat vermeld in het Vliegend Blaadje van 11 januari 1902: "Burgerlijke Stand. Gem. Helder, van 7 tot 9 Januari. ONDERTROUWD: C.C. v. d Velde en G. Groen."

In de huwelijksakte staat bij Cornelis:
"meerderjarige zoon van Anthonie van de Velde, wiens bestaan of verblijf onbekend is
Over de toestemming van de ouders van Cornelis staat in de akte:
"terwijl de Comparant en de getuigen onder eede verklaarden, dat het voor hen onzeker is of de vader des Comparants al dan niet in leven is, daar hij sedert ongeveer zes jaar afwezig is, zonder vooraf orde op zijne zaken te hebben gesteld en sedert dien tijd niets van zich heeft doen hooren, zoodat hij ingeval hij nog in leven is, buiten de mogelijkheid is zijn wil te verklaren, en, bij aldien hij is overleden, de Comparant zich in de onmogelijkheid bevindt zijne overlijdensakte over te leggen."

Daarnaast is er een verklaring opgenomen over de erkenning van een kind:
"De Comparante, en daarna, met hare toestemming, de Comparant, verklaarden voor het hunne te erkennen een kind, den tweeentwintigsten Februari negentienhonderd te Amsterdam geboren en ingeschreven onder den voornaam "Aegidius"."

Johannes Groen: oom der Comparante

Klik voor foto in apart venster
Getrouwd Van de Velde - Groen

Geertruida is geboren op zaterdag 8 januari 1881 om 04:00 in Den Helder, dochter van Gerrit Groen en Dorothea Catharina Heeres. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 januari 1881 met als getuigen: Hendrik van ’t Hert en Jan Riske.

Als geboorte datum staat in de akte vermeld: "op den dag van heden".
Geboren in het huis Wijk O, nr. 44 te Den Helder.

Geertruida is overleden op zaterdag 5 april 1958 om 18:00 in Hillegom, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1958 door Willem Gerrit van der Werff.

Overleden in het huis Wilhelminalaan 17 in Hillegom.
Nieuwe Leidsche Courant, 11-04-1958, pag 7:
"HILLEGOM. Burgerlijke stand. Overleden: G Groen weduwe van C C van de Velde 77 jr"

Kinderen van Cornelis en Geertruida:

  1. Aegidius van de Velde, geboren op donderdag 22 februari 1900 om 22:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1900 met als getuigen: Pieter van Dongen en Hendrik van Beek.
    Aangifte van geboorte is gedaan door Petronella Elisabeth Jonkman, vroedvrouw, 27 jaren te Amsterdam.
    Geboren in het huis Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam als Aegidius Groen. Hij is bij het huwelijk van zijn ouders erkend. Hiervan staat in de kantlijn van de geboorte-akte:
    "Dit kind is door Cornelis Christiaan van de Velde en Geertruida Groen, bij huwelijk in dato 30 januari 1902 te Helder voltrokken voor het hunne erkend.
    Aegidius is overleden op zondag 17 oktober 1920 in Soerabaja (Ned.Indie), 20 jaar oud.
  2. Christina Pieternella van de Velde, geboren op dinsdag 11 november 1902 in Den Helder. Volgt XIII-bj.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.