Generatie XII-ak

Magdalena Maria van de Velde is geboren op zaterdag 28 september 1878 om 04:00 in Middelburg, dochter van Anthonie van de Velde en Christina Pieternella Scheele. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1878 met als getuigen: Adriaan van der Weel en Marinus Cornelis Lahr.

Geboren in het huis Wijk E, nummer 42 te Middelburg.

Magdalena trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 1 november 1905 in Den Haag met
Johannes Jacobus Vlaminck, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Cornelis Scheele, Francois Pieter Scheele [broer bruid], Helenus van de Velde [broer bruid] en Johannes Adrianus van der Vooren.

Magdalena is dochter "van de van tafel en bed gescheiden echtelieden".
In de akte staat: "en een proces verbaal van den kantonrechter te Goes van den zestienden October dezes jaars waaruit blijkt, dat de bruid, die de vaderlijke toestemming tot dit huwelijk niet had bekomen, alstoen met dezen voor gezegden kantonrechter is verschenen en dat haar vader alstoen heeft te kennen gegeven thans in dit huwelijk toe te stemmen."

Helenus van de Velde: broeder der bruid
Frans Pieter Scheele: neef der bruid
Cornelis Scheele: oom der bruid

Johannes is geboren op maandag 28 februari 1876 om 03:00 in Middelburg, zoon van Jacobus Vlaminck en Johanna Wondergem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1876 met als getuigen: Lambertus Cornelis Pijl en Johannes Jacobus d’Hondt.

Aangifte van geboorte is gedaan door Cornelia Johanna Loene, oud 44 jaren, verloskundige te Middelburg.
Geboren in het huis Wijk E, nr. 275a in Middelburg.

Johannes is geboren als Johannes Jacobus Wondergem. In de kantlijn van de akte staat:
"Bij acte van huwelijksvoltrekking op den twaalfden Junij des jaars achttien honderd achtenzeventig voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Middelburg verleden, is het kind in deze acte vermeld onder de voornamen Johannes Jacobus en ingeschreven als natuurlijke zoon van Johanna Wondergem door Jacobus Vlaminck en Johanna Wondergem voor hun zoon erkend en gewettigd."

Beroepen: opperman (1905), melkbezorger (1925)

Kinderen van Magdalena en Johannes:

 1. Jacobus Johannes Vlaminck, geboren op maandag 17 december 1906 om 07:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1906 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Franciscus Dieben.
  Aangifte van geboorte was gedaan door Martha van der Zeeuw, oud 36 jaren, vroedvrouw in den Haag.
  Jacobus is overleden op dinsdag 26 maart 1907 om 01:30 in Den Haag, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1907 door Engelbertus Heilbron en Leendert Franciscus van Oudheusden.
 2. Cornelis Christiaan Vlaminck, geboren op maandag 1 februari 1909 om 01:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1909 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Bernard Liefting.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Martha van der Zeeuw, oud 39 jaren, vroedvrouw in Den Haag.
  Cornelis is overleden op zondag 5 juli 1925 om 08:00 in Den Haag, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1925 door Jan Timp en Gerardus Hoefnagel.
 3. Johanna Jacoba Vlaminck, geboren op zaterdag 12 november 1910 in Den Haag. Volgt XIII-bk.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.