Generatie XII-b

Gerardus van de Velde is geboren op maandag 19 augustus 1850 in Rotterdam, zoon van Gerardus Frans van de Velde en Maria de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1850 met als getuigen: Hendrik Schaap en August van Rijnbach.

Aangifte van geboorte is gedaan door Johanna Cornelia de Keijzer, huisvrouw van Abraham Schuurman, van beroep vroedvrouw, oud 51 jaren, wonende Huibrug 9-450 te Rotterdam.
Geboren in een huis aan de Schotschesteeg 11-411 te Rotterdam.

In de kantlijn van de akte staat: "Heden 29 september 1856 hebben wij Griffier der Arrondissementsregtbank te Rotterdam, ter regnisitie van den Heer officier bij gemelde Regtbank het navolgende gesteld als:
Dit kind is door Gerardus Frans van der Velde en Maria de Groot te Zamen erkend bij de voltrekking van hun Huwelijk alhier blijkens Acte daarvan opgemaakt den 30 Juny 1852 N 456, En is het mitsdien gewettigd. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand."

Gerardus is overleden op donderdag 8 juli 1909 om 17:00 in Rotterdam, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1909 door Jacob Bakker en Simon Heijndijk.

Overleden in het huis Coolsingel 63 te Rotterdam.

Gerardus is ingelijfd voor de Nationale Militie op 6 mei 1870 en uit de dienst ontslagen op 5 mei 1875.

Beroepen: pakhuisknecht (1880), likeurstoker (1880), smid (1892), los werkman (1904), stukadoorsknecht (1909)

Gerardus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 28 januari 1880 in Rotterdam met
Annetje van Kroonenborg, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Hendrik Cornelis van der Graaf, Pleunis Nicolaas Alenson, Dirk Philippus Bunk en Pieter Bras.

Bij de ondertekening staat: "hebbende de moeder verklaard zulks niet te hebben geleerd."

Van beide was een Verklaring van Armoede en Bewijs van Onvermogen bij de huwelijkse bijlagen gevoegd.
De ouders van Annetje gaven toestemming voor dit huwelijk bij notariele akte, verleden voor Willem Frederik Johan van Dullemen, Notaris ter standplaats de gemeente Heenvliet. Deze akte is opgemaakt ten huize van de comparanten, aan de Nieuwesluis onder Heenvliet. Beiden hebben verklaard niet te kunnen tekenen, "als hebbende de schrijfkunst niet geleerd".

Annetje is geboren op maandag 24 april 1854 om 01:00 in Heenvliet, dochter van Jacobus Jodocus van Kroonenborg en Wilhelmina Maria van Witsenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 april 1854 met als getuigen: Pieter Noordhoorn van der Kruijff en Wouter van der Giessen.

Geboren in het huis nr. 128 te Heenvliet.

Annetje is overleden op vrijdag 16 september 1904 om 12:00 in Rotterdam, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1904 door Frans van Es en Theodorus Cornelis van Bilsen.

Overleden in een huis aan de Vlietlaan te Rotterdam.
Rotterdamsch Nieuwsblad 20 september 1904: "Burgerlijke Stand. 17 September. OVERLEDEN: A. v. Kroonenborg, vr. v. G. v.d. Velde, 50 j."

Beroep: dienstbode (1880)

Kinderen van Gerardus en Annetje:

  1. Gerardus Frans van de Velde, geboren op zaterdag 7 augustus 1880 in Rotterdam. Volgt XIII-a.
  2. Jacobus Jodocus van de Velde, geboren op donderdag 8 september 1881 in Rotterdam. Volgt XIII-b.
  3. Willem Marinus van de Velde, geboren op donderdag 6 maart 1884 in Rotterdam. Volgt XIII-c.
  4. Cornelis Johannes van de Velde, geboren op maandag 8 juli 1889 in Rotterdam. Volgt XIII-d.
  5. Leonardus van de Velde, geboren op donderdag 7 januari 1892 in Rotterdam. Volgt XIII-e.
  6. Wilhelmina Maria van de Velde, geboren op zondag 9 juli 1893 in Rotterdam. Volgt XIII-f.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.