Generatie XII-bh

Jan van der Straate is geboren op maandag 5 november 1849 om 10:00 in Goes, zoon van Gerrit Cornelis van der Straate en Jasperina van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 november 1849 met als getuigen: Adriaan Daleboudt en Leijn van Loo [oom].

Aangifte van geboorte is gedaan door Karel Broes van Dort, oud 34 jaren, heel en verloskundige te Goes.
Geboren in het huis Wijk B, nr 207 te Goes.
Hij is erkend bij het huwelijk van zijn ouders, maar dat staat niet in de kantlijn van zijn geboorteakte vermeld.

Beroep: arbeider

Jan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1878 in Goes met
Maria Kouwenberg, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Leendert van der Straate, Gerardus Siervogel, Pieter Okké en Jan George den Boer.

In de akte staat: "de mondelinge verklaringen van de echtgenooten, dat op den elfden September achttienhonderd vierenzeventig in deze Gemeente geboren is een kind van de vrouwelijke kunne, ingeschreven in de Geboorte Registers van dat Jaar onder Numero honderd zesenzestig met de voornamen van Christina Maria, welk kind zij verklaren voor hun kind te erkennen en mitsdien te wettigen."

Leendert van der Straate en Gerardus Siervogel: beiden ooms des echtgenoots
Pieter Okké en Jan George den Boer: kennissen der partijen

Bij de ondertekening staat: "niet de ouders des echtgenoots, de moeder echtgenoote en de twee eerstgenoemde getuigen, die verklaren het schrijven niet te hebben geleerd."

Blijkbaar emigreert het gezin naar de USA, want in 1928 trouwt dochter Christina Maria in Middelburg, waarbij de opmerking staat: "De bruid heeft de Amerikaanse nationaliteit."

Maria is geboren op maandag 8 december 1856 om 23:30 in Goes, dochter van Dirk Kouwenberg en Pieternella Harinck. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1856 met als getuigen: Louwerens Duvekot en Adriaan Willeboer.

Geboren in het huis Wijk B, nr 218 te Goes.
Bij de ondertekening staat: "doch niet door den aangever, verklarende uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven."

Beroep: arbeidster (1874)

Kind van Jan en Maria:

  1. Christina Maria van der Straate, geboren op vrijdag 11 september 1874 om 14:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 september 1874 met als getuigen: Marinus Cornelis Zandijk en Cornelis Risseeuw.
    Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Magdalena de Ronde, oud 34 jaren, vroedvrouw te Goes.
    Zij wordt geboren als Christina Maria Kouwenberg, en bij het huwelijk van haar ouders erkend:
    "Het in nevenstaande akte beschreven kind is bij het huwelijk van Jan van der Straate en Maria Kouwenberg, voltrokken te Goes den Achtsten Augustus achttien honderd achtennegentig door beiden erkend en mitsdien gewettigd. Waarvan alhier ten zelfder dage aanteekening is gedaan door mij, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Goes."
    Christina heeft bij haar tweede huwelijk in 1928 de Amerikaanse Nationaliteit.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.