Generatie XII-bk

Pieternella Jacoba van der Straate is geboren op zaterdag 19 december 1868 om 05:00 in Goes, dochter van Gerrit Cornelis van der Straate en Jasperina van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 december 1868 met als getuigen: Marinus Cornelis Zandijk en Cornelis Risseeuw.

Aangifte van geboorte is gedaan door Machelina Meijnderts, oud 37 jaren, vroedvrouw te Goes.
Geboren in het huis Wijk B, nr 207 te Goes.

Goessche Courant 22 december 1868, BS Goes van 12 tot 19 december 1868: "Geboren: den 19, Pieternella Jacoba, d. v. Gerrit van der Straate en Jasperina van de Velde."

Pieternella is overleden op dinsdag 22 april 1919 om 00:30 in Goes, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1919 door Marinus Hillebrand en Jacob Deurloo.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Pieternella J. van der Straate

Pieternella trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 26 november 1891 in Goes met
Cornelis Nieuwersteeg, 22 jaar oud, nadat zij op donderdag 12 november 1891 in Goes in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Johannes Remijn, Marinus Josephus Baarends, Gerrit Cornelis van der Straate [broer bruid] en Johannes Petrus de Koning.

Cornelis was "wonende te Middelburg, onlangs te Goes."
In de akte staat over Cornelis: "Op de mondelinge verklaring van den voogd van den echtgenoot Cornelis Remijn, machinestoker wonende te Middelburg, en van den toeziende voogd van den echtgenoot Petrus Johannes Vaes, kleermaker wonende te Goes, beide als zoodanig benoemd door den rechter in het kanton Goes, den zestienden Juni achttienhonderd eenennegentig, [...], dat zij tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming geven."

In de akte staat: "Op de mondelinge verklaring van de echtgenooten dat zij als hun kind erkennen het op den twaalfden October achttienhonderdnegentig te Goes geboren, en aldaar den volgenden dag in de registers van geboorten van dat jaar onder de voornamen van Antonia Jacoba ingeschreven kind."

Johannes Remijn: oom des echtgenoots
Johannes Petrus de Koning en Marinus Josephus Baarends: beiden geen familie der partijen

Bij de ondertekening staat: "niet de ouders der echtgenoote die verklaren het schrijven niet te hebben geleerd."

Goessche Courant 14 november 1891, BS Goes 11 tot 13 november 1891: "Ondertrouwd: 12, Cornelis Nieuwersteeg, 22 j., jm., te Middelburg en Pieternella Jacoba Van der Straate, 22 j., jd., te Goes."

Goessche Courant 28 november 1891, BS Goes 25 tot 27 november 1891: "Getrouwd: 26, Cornelis Nieuwersteeg, 22 j., jm., te Middelburg en Pieternella Jacoba Van der Straate, 22 j., jd., te Goes."

Cornelis is geboren op zondag 24 oktober 1869 om 11:00 in Goes, zoon van Pieter Nieuwersteeg en Suzanna Remijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1869 met als getuigen: Marinus Cornelis Zandijk en Johannes Visser.

Aangifte van geboorte is gedaan door Jan Kooman, oud 45 jaren, verloskundige te Goes.
Geboren als Cornelis Remijn, in het huis Wijk C, nummer 251 te Goes.

In de kantlijn van de geboorteakte staat: "Het in nevenstaande akte beschreven kind is bij het huwelijk van Pieter Nieuwersteeg met Suzanna Remijn voltrokken te Goes den zestienden November achttienhonderd achtenzeventig door beiden erkend en mitsdien gewettigd, waarvan alhier tenzelfden daar aanteekening is gedaan door mij Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Goes."

Cornelis is overleden op dinsdag 1 april 1941 om 15:00 in Goes, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1941 door Jan Gerardus van Zaltbommel.

Hij was eerder weduwnaar van Pieternella Jacoba van der Straate.

Cornelis trouwde later op donderdag 29 april 1920 in Goes met Elodia Maria de Block (1899-1983).
De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op woensdag 22 mei 1935 in Middelburg.

Beroep: orgeldraaier

Kinderen van Pieternella en Cornelis:

 1. Antonia Jacoba Nieuwersteeg, geboren op zondag 12 oktober 1890 om 11:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 oktober 1890 met als getuigen: Albertus Antoon van Dellen en Unico Evert Lewe van Nijenstein.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Magdalena de Ronde, oud 50 jaren, vroedvrouw te Goes.
  Geboren in het huis wijk B, nr 231 te Goes.
  Geboren als Antonia Jacoba van der Straate. In de kantlijn van de geboorte-akte staat: "Het in nevenstaande akte beschreven kind is bij het huwelijk van Cornelis Nieuwersteeg en Pieternella Jacoba van der Straate, wonende te Goes, voltrokken aldaar den zesentwintigsten November achttiendhonder eenennegentig door beiden erkend. Goes den 26 November 1891. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand."
  Antonia is overleden op dinsdag 2 mei 1961 om 08:30 in Rotterdam, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 mei 1961 door Leendert Jongeneel.
  Antonia was getrouwd met Marines de Graaff.
 2. Pieternella Cornelia Nieuwersteeg, geboren op zaterdag 27 februari 1892 om 08:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1892 met als getuigen: Marinus Johannes van Houten en Albertus Antoon van Dellen.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Magdalena de Ronde, oud 51 jaren, vroedvrouw te Goes.
  Geboren in het huis Wijk B, nr 232 te Goes.
  Pieternella is overleden op vrijdag 17 mei 1912 om 20:30 in Goes, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1912 door Jan Kornelis Barbier en Willem Frederik den Herder.
  Pieternella bleef ongehuwd.
 3. Suzanna Jasperina Nieuwersteeg, geboren op woensdag 1 augustus 1894 om 10:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 augustus 1894 met als getuigen: Johannes Brusket en Leendert Glerum.
  Geboren in het huis Wijk B, nummer 223 te Goes.
  Suzanna is overleden op vrijdag 1 juli 1904 om 04:00 in Goes, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juli 1904 door Gerrit Marinus den Herder en Willem Frederik den Herder.
  beide aangevers: geen familie
 4. Gerrit Cornelis Nieuwersteeg, geboren op zaterdag 25 januari 1896 om 19:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1896 met als getuigen: Johannes Petrus de Koning en Daniel Lockefeir.
  Geboren in het huis Wijk B, nummer 205 te Goes.
 5. Cornelia Elisabeth Nieuwersteeg, geboren op woensdag 3 november 1897 om 15:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 november 1897 met als getuigen: Aegidius Cornelis Somer en Petrus Maria van Waarde.
  Geboren in het huis Wijk B, nummer 203 te Goes.
  Cornelia is overleden op woensdag 10 juni 1931 in Rotterdam, 33 jaar oud.
 6. Pieter Jan Nieuwersteeg, geboren op dinsdag 15 augustus 1899 om 21:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1899 met als getuigen: Albertus Antoon van Dellen en Wouter Mange.
  Geboren in het huis Wijk B, nummer 205 te Goes.
  Pieter is overleden op zondag 1 mei 1904 om 12:30 in Goes, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1904 door Petrus Dentz en Willem Frederik den Herder.
  Beide aangevers: geen familie.
 7. Jan Anthonius Nieuwersteeg, geboren op woensdag 6 februari 1901 om 20:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 februari 1901 met als getuigen: Arie Johan Legerstee en Johannes Anthonie Dootjes.
  Geboren in het huis Wijk B, nummer 205 te Goes.
  Jan is overleden op maandag 29 mei 1905 om 20:30 in Goes, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1905 door Jan Kornelis Barbier en Willem Frederik den Herder.
  beide aangevers: geen familie
 8. Johannes Leendert Nieuwersteeg, geboren op zondag 4 mei 1902 om 09:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1902 met als getuigen: Hendrik Windhorst en Jacobus Marius Slegt.
  Geboren in het huis Wijk B, nummer 205 te Goes.
  Johannes is overleden op zondag 15 maart 1981 in Bruinisse, 78 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 19 maart 1981 in Bruinisse.
  Johannes was getrouwd met Cathalina van den Berge.
  Klik voor foto in apart venster
  Bericht Johannes L. Nieuwersteeg
  Klik voor foto in apart venster
  Graf Johannes L. Nieuwersteeg
  Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv. Johannes L. Nieuwersteeg
 9. Klik voor foto in apart venster
  Graf Cornelis Nieuwersteeg
  Cornelis Nieuwersteeg, geboren op vrijdag 15 januari 1904 om 16:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1904 met als getuigen: Gerrit Cornelis van der Straate [oom] en Johannes Sinke.
  Geboren in het huis Wijk B, nummer 205 te Goes.
  Cornelis is overleden op donderdag 22 december 1988 in Bruinisse, 84 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 27 december 1988 op de algemene begraafplaats in Bruinisse.
  Cornelis bleef ongehuwd.
 10. Anthonius Nieuwersteeg, geboren op vrijdag 15 januari 1904 om 16:30 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1904 met als getuigen: Gerrit Cornelis van der Straate [oom] en Johannes Sinke.
  Geboren in het huis Wijk B, nummer 205 te Goes.
  Anthonius is overleden op maandag 25 januari 1904 om 11:00 in Goes, 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1904 door Cornelis Nieuwersteeg [vader] en Jan Gerard Legro.
  Cornelis Nieuwersteeg: vader
  Jan Gerard Legro: geen familie
 11. Suzanna Johanna Nieuwersteeg, geboren op woensdag 13 juni 1906 om 08:30 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 juni 1906 met als getuigen: Adriaan Tiliar en François Harinck.
  Geboren in het huis Wijk B, nummer 205 te Goes.
  Suzanna is overleden op dinsdag 26 augustus 1941 om 21:30 in Goes, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1941 door Jan Gerardus van Zaltbommel.
  Suzanna was getrouwd met Marinus Tholenaar.
 12. Klik voor foto in apart venster
  Graf Gerrit P. Nieuwersteeg
  Gerrit Pieter Nieuwersteeg, geboren op woensdag 24 februari 1909 om 16:30 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1909 met als getuigen: Jacobus Cornelis van Hese en Jan Voois.
  Geboren in het huis Wijk B, nummer 205 te Goes.
  Gerrit is overleden op donderdag 29 november 1962 om 19:20 in Goes, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1962 door Marinus Boutens. Hij is begraven op maandag 3 december 1962 op de algemene begraafplaats in Goes.
  Gerrit was getrouwd met Maria van Son.
  Beroep: transportarbeider.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.