Generatie XII-bs

Jan van de Velde is geboren op dinsdag 23 oktober 1849 om 06:00 in Goes, zoon van Pieter van de Velde en Willemina Maria Mellink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 oktober 1849 met als getuigen: Jan de Wolf en Abraham van der Mark.

Geboren in het huis Wijk B, nr 135 te Goes.

Bij de ondertekening staat over vader Pieter: "met uitzondering van den aangever, die verklaart door ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of naamteekenen."

Jan is overleden op donderdag 3 augustus 1899 om 19:00 in Schiedam, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1899 door Johannes Penning en Bartholomeus Hengst.

Overleden in het huis Heerenstraat 41 in Schiedam.

Klik voor foto in apart venster
Dank Johannes van de Velde
Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Johannes van de Velde

Beroep: matroos (bij de Marine) (1882)


Jan is voor de nationale Militie "in het inschrijvings-register van de gemeente Goes van het jaar 1868 voor de ligting van het jaar 1869 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen no. 51, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te zijn eenige wettige zoon van de dienst is vrijgesteld.
Gegeven te Middelburg, den 19 Augustus 1882."
Jan staat vermeld in de Goessche Courant van 23 februari 1869: "Uitslag der loting voor de nationale militie te Goes, voor 1869, met aangifte der reclames". Jan staat vermeld als:
"51 Jan van de Velde, in zeedienst en eenige zoon."

Jan trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 8 september 1882 in Schiedam met
Christina Cornelia Maria Nagelsmit, 25 jaar oud, nadat zij op donderdag 24 augustus 1882 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Dirk Kok, Gerrit Romijn, Abraham Kooijman en Stephanus Nagelsmit [broer bruid].

Bij de ondertekening staat: "met uitzondering van de moeder van de Bruid, die verklaard heeft haren naam niet te kunnen stellen, als de schrijfkunst niet verstaande."

De ondertrouw staat vermeld in de Schiedamsche Courant van 26 augustus 1882 (pag. 4).
Het huwelijk in de Schiedamsche Courant van 9 september 1882 (pag 4).

In de huwelijksbijlagen is een brief gevoegd:
"De commanderende officier van Z.M. ss Leeuwarden magtigt den matroos .. J. v.d. Velden, diende a/b van genoemd stoomschip, tot het aangaan van een huwelijk."

In de huwelijksakte staat: "De beide afkondigingen van dit huwelijk hebben alhier zonder stuiting plaats gehad op den zevenentwintigsten Augustus en den derden September jongstleden en te Helder op dezelfde dagen blijkens overgelegd bewijs."

Christina is geboren op zaterdag 22 november 1856 om 12:00 in Schiedam, dochter van IJsbrand Nagelsmit en Elisabeth Schoute. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1856 met als getuigen: Lambertus Suisse en Johannes de Vringer.

Christina is geboren: "in een vaartuig genaamd "de twee gezusters, liggende in de lange haven alhier"
Over vader IJsbrand staat vermeld: "IJsbrand Nagelsmit heeft verklaard zijnen naam niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet verstaande."

Christina is overleden op zaterdag 11 september 1920 om 08:00 in Den Haag, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 september 1920 door Jan Timp en Petrus Gerardus Simonis.

Jan en Christina bleven kinderloos.

Christina trouwde later op donderdag 31 mei 1900 in Schiedam met Otto Johannes Bergman (±1864-1902).

Christina trouwde later op donderdag 23 april 1903 in Schiedam met Johannes Henricus Nijenhuis (1842-1903).

Christina trouwde later op woensdag 4 mei 1904 in Schiedam met Pieter Adriaan Tempelaars (geb. ±1843).Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.