Generatie XII-i

Josias van de Velde is geboren op woensdag 15 juli 1846 om 01:00 in Goes, zoon van Jacobus Antoni van de Velde en Jacomina Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1846 met als getuigen: Franciscus Boenders [oom] en Johannes Pieter Magielse.

Geboren in het huis Wijk C, nr 115 te Goes.

Goessche Courant 6 augustus 1846, BS Goes juli 1846: "Geboren: den 15 Josias, zoon van Jacobus Antoni van de Velde en van Jacomina Verhagen."

Josias is overleden op vrijdag 25 maart 1887 om 02:00 in Rotterdam, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1887 door Jacob Stolk en Pieter Nicolaas van ’t Sant.

Overleden in een huis aan de Goudscheweg te Rotterdam.

Beroep: leerlooier (1871), sjouwer (1880), metselaar (1885)


Josias is in 1865 ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting 1866. Hij is door de Militieraad "uithoofde van te klein van de dienst is vrijgesteld".


Jozias wordt vermeld in een artikel in de Goessche Courant van 10 februari 1871. Hij krijgt met een paar anderen (waaronder zijn broer Cornelis) een boete van zes gulden of 2 dagen gevangenisstraf:

"REGTSZAKEN. Door het kantongeregt te Goes zijn de navolgende vonnissen geveld:
b. Op de zitting van 4 Februarij 1871.
1. Willem Hendrik Mijnsbergen, oud 23 jaren, arbeider, Laurus Melse, oud 23 jaren, slagersknecht; Cornelis Marinus van de Velde, oud 22 jaren, schildersknecht, Jozias van de Velde, oud 24 jaren, looijerknecht; Philippus Blitterswijk, oud 22 jaren, zadelmakersknecht; Pieter Schrijver, oud 24 jaren, hovenier, en Cornelis Touw, arbeider, allen te Goes; beklaagd van op 21 November 1870, des nachts na 11 ure, gezamenlijk en in gemeen overleg, door vloeken, razen, tieren en schreeuwen langs de openbare straat te Goes, nachtelijk burengerucht verwekt te hebben, verstorende de rust der ingezetenen, en deswegens veroordeeld ieder in eene geldboete van zes gulden, subsidiair twee dagen gevangenisstraat en in de kosten."

Josias trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 14 april 1880 in Rotterdam met
Mietje van Lewaarde, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Hendrik Cornelis van der Graaf, Pleunis Nicolaas Alenson, Pleunis Nicolaas Alenson en Pieter Bras.

Bij de vermelding van de getuigen staat twee keer Pleunis Nicolaas Henderson. Echter bij de ondertekening staat er een F.H. Berghout als getuige. Waarschijnlijk moet de P.N. Henson van 1826 deze F.H. Berghout zijn.

Mietje is geboren op dinsdag 26 maart 1844 om 23:00 in Middelburg, dochter van Kaatje van Lewaarde. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 maart 1844 met als getuigen: Anthonie Gooijen en Johannes Hendrik Schoch.

Aangifte van geboorte is gedaan door Elisabeth Colijn, oud 46 jaren, verloskundige te Middelburg.

Geboren in het huis Wijk L, nummer 21 te Middelburg.

Mietje is overleden op vrijdag 23 mei 1913 om 18:15 in Middelburg, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1913 door Meijer Meijer en Engbertus Reudink.

Middelburgsche Courant 26/05/1913: "BURGERLIJKE STAND. Middelburg. Overleden: M. van Lewaarde, wed. van J. van de Velde, 69 j."Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.