Generatie XII-j

Cornelis Marinus van de Velde is geboren op donderdag 3 februari 1848 om 23:00 in Goes, zoon van Jacobus Antoni van de Velde en Jacomina Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1848 met als getuigen: Pieter Laurens van der Reit en Pieter Johannes Simons.

Goessche Courant 6 maart 1848, BS Goes februari 1848: "Geboren: den 3den. Cornelis Marinus, zoon van Jacobus Antoni van de Velde en Jacomina Verhagen."

Cornelis is overleden op maandag 19 december 1904 om 02:00 in Rotterdam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1904 door Frans van Es en Jan Verstraten.

Overleden in een huis aan de Crooswijkscheweg te Rotterdam.

Mogelijk is Cornelis niet voor de Nationale Militie in aanmerking gekomen. In de Goessche Courant van 25 februari 1868 staat op pag. 2 de "Uitslag der loting voor de nationale militie te Goes voor 1868, met aangifte der reclames."
In deze lijst staat een C.M. van de Velde met de opmerking: "te klein".


Cornelis wordt vermeld in een artikel in de Goessche Courant van 10 februari 1871. Hij krijgt met een paar anderen (waaronder zijn broer Jozias) een boete van zes gulden of 2 dagen gevangenisstraf:

Goessche Courant 10 februari 1871, pag 2.:
"REGTSZAKEN. Door het kantongeregt te Goes zijn de navolgende vonnissen geveld:
b. Op de zitting van 4 Februarij 1871.
1. Willem Hendrik Mijnsbergen, oud 23 jaren, arbeider, Laurus Melse, oud 23 jaren, slagersknecht; Cornelis Marinus van de Velde, oud 22 jaren, schildersknecht, Jozias van de Velde, oud 24 jaren, looijerknecht; Philippus Blitterswijk, oud 22 jaren, zadelmakersknecht; Pieter Schrijver, oud 24 jaren, hovenier, en Cornelis Touw, arbeider, allen te Goes; beklaagd van op 21 November 1870, des nachts na 11 ure, gezamenlijk en in gemeen overleg, door vloeken, razen, tieren en schreeuwen langs de openbare straat te Goes, nachtelijk burengerucht verwekt te hebben, verstorende de rust der ingezetenen, en deswegens veroordeeld ieder in eene geldboete van zes gulden, subsidiair twee dagen gevangenisstraat en in de kosten."

Beroepen: schilder (1871), verfer (1878), winkelbediende (1879), schilder (1879-1904)

Cornelis trouwde voor de eerste keer, 23 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1871 in Goes met
Barbera Johanna de Keijzer, 20 jaar oud, nadat zij op vrijdag 21 juli 1871 in Goes in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Frans Reijerse, Marinus Hoogesteger, Leendert Bil [zwager bruidegom] en Josias van de Velde [broer bruidegom].

Cornelis en Barbera gaan op 21 juli 1871 in ondertrouw. Dit staat in het Volksblad van 22 juli 1871: "Den 21, Cornelis Marinus van de Velde, 23 j., jm. met Barbera Johanna de Keyzer, 20 j., jd."
Het huwelijk staat vermeld in het Volksblad van 5 augustus 1871.

Josias van de Velde: broeder
Leendert Bil: zwager
Marinus Hoogesteger: oom, allen des echtgenoots
Frans Reijerse: oom der echtgenoote

Het gezin verhuist tussen 27 oktober 1874 en 19 juli 1875 van Goes naar Rotterdam.

Barbera is geboren op dinsdag 11 maart 1851 om 15:00 in Goes, dochter van Laurens de Keijzer en Matje Scheffer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1851 met als getuigen: Marinus Proos en Huibregt Vos.

Geboren in het huis Wijk B, nr 169 te Goes.

Goessche Courant 3 april 1851, BS Goes over februari 1851: "Geboren: den 11den. Barbera Johanna, dochter van Laurens de Keijzer en Matje Scheffer."

Barbera is overleden op zondag 4 mei 1884 om 10:00 in Rotterdam, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1884 door Pieter Cornelis Schoenmaker en Theodorus van der Graaf.

Beide aangevers: geen verwanten
Overleden in een huis aan de Van Meekerenstraat te Rotterdam.
In de overlijdensakte wordt zij "Barbara" genoemd.

Beroep: dienstbode (1871)

Kinderen van Cornelis en Barbera:

 1. Jacomina van de Velde, geboren op donderdag 29 februari 1872 in Goes. Volgt XIII-ah.
 2. Matje van de Velde, geboren op zaterdag 10 mei 1873 om 17:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1873 met als getuigen: Johannes Visser en Meijnart Johan de Marees van Swinderen.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Magdalena de Ronde, oud 33 jaren, vroedvrouw te Goes.
  Geboren in het huis Wijk C, nr 151 te Goes.
  Volksblad 17 mei 1873: "Burgerlijke Stand Stad Goes. Van 9 - 16 Mei 1873. Geboren. Den 10, Matje, d. v. Cornelis Marinus van de Velde en Barbera Johanna de Keyzer."
  Matje is overleden op woensdag 3 juli 1889 om 11:00 in Rotterdam, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 juli 1889 door Theodorus van der Graaf en Jan Verweij.
  Overleden in een huis aan de Van Meekerenstraat te Rotterdam.
 3. Jacobus Antoni van de Velde, geboren op dinsdag 27 oktober 1874 om 23:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 oktober 1874 met als getuigen: Marinus Cornelis Zandijk en Cornelis Risseeuw.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Magdalena de Ronde, oud 34 jaren, vroedvrouw te Goes.
  Geboren in het huis Wijk C, nr 151 te Goes.
  Goessche Courant 29 oktober 1874, BS Goes 26-28 oktober 1874: "Geboren: den 27, Jacobus Antoni, z. v. Cornelis Marinus Van de Velde en Barbera Johanna De Keijzer."
  Jacobus is overleden op maandag 19 juli 1875 om 05:00 in Rotterdam, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1875 door Pieter Schoenmaker en Cornelis Marinus van de Velde [vader].
  Overleden in een huis aan de Oudaenstraat te Rotterdam.
 4. Jacobus Antonie Laurens van de Velde, geboren op zondag 25 juni 1876 om 23:00 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1876 met als getuigen: Adrianus Marinus de Sel en Dirk Philippus Bunk.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Elisabeth Cornelia Marie van der Burch geboren Praeger, oud 34 jaren, vroedvrouw te Rotterdam.
  Geboren in een huis aan de Goudscheweg te Rotterdam.
  Jacobus is overleden op dinsdag 26 november 1878 om 11:00 in Rotterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1878 door Cornelis Moerman en Willem Fredrik Verhoeff.
  Overleden in een huis aan de Goudscheweg te Rotterdam.
  Ouders staan in de akte vermeld als: "Cornelis Franciscus van de Velde en Barbara Johanna de Keijzer".
 5. Elisabeth Maria van de Velde, geboren op donderdag 13 juni 1878 om 11:00 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1878 met als getuigen: Martinus Brinkman en Wilhelmus Johannes Plesch.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Adriana Wilhelmina de Sel, geboren van Essen, oud 39 jaren, vroedvrouw te Rotterdam.
  Geboren in een huis aan de Goudscheweg te Rotterdam.
  Elisabeth is overleden op zaterdag 19 april 1879 om 06:00 in Rotterdam, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 april 1879 door Gerardus Bal en Daniel Tresson.
  Beide aangevers: bekende
  Overleden in een huis aan de Goudscheweg te Rotterdam.
  Zij wordt "van der Velde" genoemd.
 6. Barbera Johanna van de Velde, geboren op donderdag 9 oktober 1879 om 02:00 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1879 met als getuigen: Martinus Brinkman en Wilhelmus Johannes Plesch.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Maria Verhoeff geboren Proos, oud 35 jaren, vroedvrouw te Rotterdam.
  Geboren in een huis aan de Goudscheweg te Rotterdam.
 7. Laurina van de Velde, geboren op zaterdag 29 april 1882 om 17:00 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1882 met als getuigen: Gerardus Lureman en Johannes Cornelis Crollius.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Elizabeth Cornelia Marie van der Burch geboren Praeger, oud 40 jaren, vroedvrouw te Rotterdam.
  Geboren in een huis aan de Goudschenweg te Rotterdam.
 8. Elisabeth Maria van de Velde, geboren op zaterdag 26 april 1884 om 13:00 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1884 met als getuigen: Dirk Philippus Bunk en Gerardus Lureman.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Elizabeth Cornelia Marie van der Burch, geboren Praeger, oud 42 jaren, verloskundige te Rotterdam.
  Geboren in een huis aan de Van Meekerenstraat te Rotterdam.
  Elisabeth is overleden op dinsdag 2 september 1884 om 04:00 in Kralingen, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1884 door Adrianus van Doorn en Pieter Lamaison.
  Overleden in het huis Warmoezierslaan Wijk A, nummer 52 te Kralingen.
  In de akte staat over haar ouders: "de eerste arbeider, wonende te Rotterdam, de tweede overleden".
 9. Marie van de Velde, geboren op zondag 27 april 1884 om 03:00 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1884 met als getuigen: Dirk Philippus Bunk en Gerardus Lureman.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Elizabeth Cornelia Marie van der Burch, geboren Praeger, oud 42 jaren, verloskundige te Rotterdam.
  Geboren in een huis aan de Van Meekerenstraat te Rotterdam.
  Marie is overleden op donderdag 26 november 1885 in Rotterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1885 door Franciscus de Vos en Theodorus van der Graaf.
  Beide aangevers: geen verwanten.
  Overleden in een huis aan de Rottestraat te Rotterdam.
  In overlijdensakte wordt zij Maria genoemd.
  Leeftijd in de akte: 19 maanden.

Cornelis trouwde voor de tweede keer, 37 jaar oud, op woensdag 23 december 1885 in Rotterdam met
Johanna van den Nieuwendijk, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jacobus Somvorde, Josias van de Velde [broer bruidegom], Willem van de Velde [broer bruidegom] en Lodewikus Braams.

Cornelis is weduwnaar van Barbara Johanna de Keijzer.

Josias en Willem van de Velde: broeders van den bruidegom
Jacobus van Somvorde: stiefvader der bruid

Johanna is geboren op zaterdag 7 september 1861 om 06:00 in Rotterdam, dochter van Leendert van den Nieuwendijk en Pieternella Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1861 met als getuigen: Jacobus Piena en Johannes Willem Keeling.

Johanna is overleden op dinsdag 24 september 1929 om 08:00 in Rotterdam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 september 1929 door Johannes Rosier en Jan Hendrik Dekker.

Johanna trouwde later op woensdag 25 oktober 1905 in Rotterdam met Maarten van der Spek (±1858-na 1929).

Beroepen: dienstbode (1885), naaister (1929)Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.