Generatie XII-v

Josias Rijn is geboren op zaterdag 4 juli 1868 om 11:00 in Goes, zoon van Marinus Wilhelmus Rijn en Barbara van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1868 met als getuigen: Marinus Cornelis Zandijk en Cornelis Risseeuw.

Aangifte van geboorte is gedaan door Machelina Meijnderts, oud 36 jaren, vroedvrouw te Goes.
Geboren in het huis Wijk C, nr 115 te Goes.

Josias is overleden op woensdag 15 juni 1904 om 22:00 in Rotterdam, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1904 door Hendrik Johannes Sluiters en Leonardus Verkuil.

Overleden in een huis aan "den Coolsingel" in Rotterdam.

Beroepen: schoenmaker (1895), koopman in manufacturen (1904)

Josias trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 15 maart 1895 in Nijmegen met
Anna Maria Pennings, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Cornelis Kuit, Antonius van Gameren, Evert Engels en Karel Pennings [broer bruid].

In de akte staat bij Josias: "Milicien bij het tweede regiment Huzaren."

Bij het huwelijk wordt tevens een kind erkend: "Na voorts gehoord te hebben de verklaring van den bruidegom en de bruid, dat zij voor het hunne erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht, blijkens aan ons ter hand gestelde geboorteakte geboren te ’s Hertogenbosch den achtsten December 1892 en in de geboorteregisters aldaar ingeschreven als Johanna Catharina Maria, dochter van Johanna Catharina Pennings."

Antonius van Gameren: getuige der bruid
Karel Pennings: broeder der bruid
Cornelis Kuit: getuige des bruidegoms
Evert Engels: getuige des bruidegoms

Bij de ondertekening staat: "uitgezonderd de bruid en hare ouders, die verklaarden wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven."

Anna is geboren op zondag 1 december 1872 om 10:30 in Grave, dochter van Hubertus Pennings en Maria Catharina Lamers. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 december 1872 met als getuigen: Johannes Hermanus Wolff en Franciscus Arnoldus Hendrikus Gerardus Meeuwenberg.

Geboren in "het huis, gelegen achter de Kerk, wijk B, nr 84" te Grave.

Anna is overleden op woensdag 19 februari 1913 om 18:30 in ’s-Hertogenbosch, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 februari 1913 door Adolf van Geldrop en Cornelis Manders.

Anna trouwde later op woensdag 3 mei 1905 in ’s-Hertogenbosch met Johannes van der Velden (±1874-na 1913).

Beroep: koopvrouw (1905)

Kind van Josias en Anna:

 1. Johanna Catharina Maria Rijn, geboren op donderdag 8 december 1892 om 01:00 in 's-Hertogenbosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1892 met als getuigen: Bernardus Henricus Krijbolder en Arnoldus van Rooij.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Bovina Margaretha Koets, vroedvrouw, oud 41 jaren, woont in 's-Hertogenbosch.
  In de kantlijn van de akte staat: "Het in deze acte vermelde kind is erkend door Josias Rijn en Anna Maria Pennings bij hun huwelijk voltrokken te Nijmegen den 10den Maart 1895.
  De griffier v/d Arrondissements Rechtbank te 's Bosch."
  Johanna is overleden na april 1960, minstens 67 jaar oud.
  Overleden na april 1960 want dan overlijdt haar man Wilhelmus Johannes van Ooijen.
  Johanna is getrouwd met Wilhelmus Johannes van Ooijen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.