Generatie XII-z

Pieter van de Velde is geboren op zaterdag 7 augustus 1869 om 07:00 in Goes, zoon van Jacobus van de Velde en Cornelia Meijler. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1869 met als getuigen: Marinus Cornelis Zandijk en Cornelis Risseeuw.

Aangifte van geboorte is gedaan door Machelina Meijnderts, oud 38 jaren, vroedvrouw te Goes.
Geboren in het huis Wijk B, nr 160 te Goes.

Goessche Courant 10 augustus 1869, BS Goes van 1 tot 8 augustus 1869: "Geboren: den 7, Pieter, z. v. Jacobus van de Velde en Cornelia Meijler."

Pieter is overleden na vrijdag 12 mei 1939, minstens 69 jaar oud.

Beroepen: letterzetter (1895), loopknecht (1903), opperman (1915), arbeider (1923)


Pieter is vrijgesteld van de Nationale Militie "uithoofde van te zijn eenige wettige zoon".

Pieter trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 augustus 1895 in Den Haag met
Jantje Schregardus, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Johannes Bartus Schraag, Pieter Maurits Westhoven, Gerardus David Marcellus de Zwaan [zwager bruidegom] en Johannes Westenend.

Pieter staat vermeld als zijnde "zonder beroep".
Jantje is geboren in "Dockum".

Jantje is geboren op donderdag 16 december 1869 om 23:30 in Dokkum, dochter van Pieter Schregardus en Jantje Folkertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1869 met als getuigen: Warner Eisma en Lammert Frankena.

Aangifte van geboorte is gedaan door Docter Eelke Nicolaas van Kleffens, oud 51 jaren, docter in de genees en verloskunde, wonende te Dockum.

Jantje is geboren als Jantje Folkersma. Zij is bij het huwelijk van Pieter Schregardus en Jantje Folkersma op 14 mei 1872 te Dokkum erkend als hun dochter. Hiervan staat in de kantlijn van de geboorte-akte:
"Bij acte van huwelijks voltrekking opgemaakt door en ten dezen zegge/ overstaan van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dockum den veertienden Mei achttien honderd tweeenzeventig, in geschreven op folio veertien van het huwelijks register dier Gemeente heeft de erkenning plaats gehad van het kind Jantje, welks geboorte wij nevenstaande acte nommer een honderd zes en veertig is ingeschreven, voor hare bij aangehaalde huwelijks acte in den echt verbonden ouders Pieter Schregardus en Jantje Folkertsma, de eerste te Nes en de laatste te Dockum woonachtig, zoals gemeld kind den opgevolg huwelijk harer ouders is gewettigd."

Op de site van Tresoar staat als opmerking:
kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 14 mei 1872.

Jantje is overleden op vrijdag 12 mei 1939 om 21:50 in Den Haag, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1939 door Jacob van Rijs.

Het Vaderland 15 mei 1939: "Burgerlijke Stand 15 mei. OVERLEDEN: J. Schregardus, vrouw van P. van de Velde, 69 j."

Kinderen van Pieter en Jantje:

 1. Jacobus van de Velde, geboren op maandag 4 november 1895 om 16:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 november 1895 met als getuigen: Pieter Schregardus [grootvader] en Johannes Holstein.
  Jacobus is overleden op vrijdag 17 september 1915 om 11:30 in Den Haag, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 september 1915 door Jan Timp en Evert Jan Montfoort.
  Jacobus bleef ongehuwd.
  Beroep: rijwielhersteller
 2. Pieter van de Velde, geboren op zondag 14 februari 1897 in Den Haag. Volgt XIII-be.
 3. Cornelia van de Velde, geboren op zaterdag 21 maart 1903 om 05:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1903 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Philippus Kok.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Pietertje Voorsmit, echtgenoote van Leendert Bruggeman, oud 43 jaren, vroedvrouw, wonende alhier.
 4. Jan van de Velde, geboren op maandag 7 november 1904 om 02:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 november 1904 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Franciscus Dieben.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Dina Bruggeman, oud 22 jaren, vroedvrouw, wonende alhier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.