Generatie XIII-at

Leendert Jan (Leen) van de Velde is geboren op zaterdag 11 januari 1902 om 23:00 in Rotterdam, zoon van Willem van de Velde en Cornelia Adriana Lodewika Rijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1902 met als getuigen: Leonardus Gerardus Boogers en Christiaan Gerardus Gerdeman.

Aangifte van geboorte is gedaan door Johanna Petronella Jacoba van Lier, oud 37 jaren, verloskundige te Hillegersberg.
Geboren in een huis aan de Frederikstraat te Rotterdam.

Leen is overleden op zaterdag 15 juni 1963 om 21:00 in Rotterdam, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juni 1963 door Petrus Johannes Bogers.

Leen trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 1 september 1937 in Rotterdam met
Jacoba Alida (Koosje) van Oostveen, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Dirk Teunis Boef en Johannes Antonius Frankhuizen.

In de akte staat: "Ten opzichte van den vader van de bruid heeft de tusschenkomst van den Kantonrechter te Rotterdam plaats gehad."

Koosje is geboren op donderdag 13 juli 1916 om 04:00 in Amsterdam, dochter van Johannes Fredericus Maria van Oostveen en Wilhelmina van der Wiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 juli 1916 met als getuigen: Johan Frederik Schenkman en Johannes Smit.

Aangifte van geboorte is gedaan door Anthon van der Weel, beambte in het hierna gemeld gesticht, oud 38 jaren, wonende in Amsterdam.
Geboren in de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen in Amsterdam.
Geboren als Jacoba Alida van der Wiel, zij is erkend door beide ouders. Hierover staat in de kantlijn:
"Dit kind is erkend door Johannes Fredericus Maria van Oostveen en Wilhelmina van der Wiel bij akte op heden verleden door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand alhier. Amsterdam, zeven Augustus negentienhonderd zestien."
Koosje is overleden omstreeks zondag 11 oktober 1970 in Rotterdam, ongeveer 54 jaar oud.
Overlijden staat in Het Vrije Volk, 13-10-1970, pag 23:
"Burgerlijke Stand. Rotterdam - OVERLEDEN: Aangiften op 12 okt. (stadhuis): J A van Oosteveen, vr gehgew m L J van de Velde 54 jr".

Kind van Leen en Koosje:

Uit dit huwelijk is één kind bekend.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.