Generatie XIII-bh

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Sara E. van de Velde

Sara Elizabeth van de Velde is geboren op vrijdag 24 april 1896 om 02:00 in Middelburg, dochter van Jan Ferdinand van de Velde en Maria Terwoert. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 april 1896 met als getuigen: Gerrit ter Meulen en Jacobus Hermanus Samuel de Hoogh.

Aangifte van geboorte is gedaan door Jannetje van Prooijen, oud 24 jaren, verloskundige te Middelburg.

Geboren als "Sara Elizabeth Terwoert" in het huis Wijk G, nummer 161.

In de kantlijn staat: "Het in nevenstaande akte vermeld kind Sara Elizabeth Terwoert is door Jan Ferdinand van de Velde en door Maria Terwoert bij akte van huwelijk op den zes en twintigsten November achttienhonderd zevenennegentig voor den ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Middelburg verleden voor hunne dochter erkend.
Middelburg, den 26 November 1800 zeven en negentig."

Sara is overleden op vrijdag 4 november 1949 om 22:30 in Middelburg, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 november 1949 door Reinier Willem de Klerk.

Beroep: dienstbode (1918)

Sara trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 6 september 1918 in Middelburg met
Jan Willem Suurland, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Sentinus Benjamin Suurland [broer bruidegom] en Daniel Ooms.

Sentinus Benjamin Suurland: broeder van den bruidegom

Jan is geboren op zaterdag 9 juli 1892 om 21:00 in Middelburg, zoon van Adriaan Sebastiaan Suurland en Pieternella Knulst. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1892 met als getuigen: Cornelis Jobse en Johannes Koets.

Geboren in het huis wijk L, nummer 101 te Middelburg.

Jan is overleden op woensdag 4 juni 1969 in Middelburg, 76 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 juni 1969 in Middelburg.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Jan W. Suurland

Beroep: timmerman

Kinderen van Sara en Jan:

 1. Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv. Ferdinand J. Suurland
  Ferdinand Jan Suurland, geboren in december 1923 in Middelburg.
  Middelburgsche Courant 12/12/1923, p.2/6: " BURGERLIJKEN STAND. Middelburg. Van 10-12 Dec. Bevallen: J.W. Suurland, geb. v.d. Velde, z."
  Ferdinand is overleden op dinsdag 8 september 1942 om 17:00 in Utrecht, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1942 door Willem Frederik van Rijswijk.
  Ferdinand woonde in Vlissingen.
  In Vlissingen is ook een overlijdensakte opgemaakt n.a.v. de melding vanuit Utrecht.
  Beroep: timmerman
 2. Pieternella Elizabeth (Nellie) Suurland, geboren in augustus 1934.
  Vlissingse Courant 30 augustus 1934: "Burgerlijke Stand. VLISSINGEN. van 23-30 Augustus 1934. BEVALLEN: S.E. Suurland, geb. van de Velde, d."
  Nellie is overleden op donderdag 24 augustus 1978 in Middelburg, 43 of 44 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 29 augustus 1978 in Middelburg.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.