Generatie XIII-c

Willem Marinus van de Velde is geboren op donderdag 6 maart 1884 om 16:00 in Rotterdam, zoon van Gerardus van de Velde en Annetje van Kroonenborg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1884 met als getuigen: Dirk Philippus Bunk en Gerardus Lureman.

Aangifte van geboorte is gedaan door Maria Kassel geboren Koet, oud 36 jaren, verloskundige te Rotterdam.
Geboren in een huis aan de Goudscherijweg te Rotterdam.

Willem is overleden omstreeks donderdag 4 april 1963 in Rotterdam, ongeveer 79 jaar oud.

Overlijden vermeld in Het Vrije Volk, 06-04-1963, pag 19:
"Burgerlijke Stand. Aangifte van 5 april. Overleden: W M van de Velde, m geh gew m L N Kampman, 79 jr".

Beroep: pakhuisknecht (1907)

Willem trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 15 mei 1907 in Rotterdam met
Lena Neeltje Kampman, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Anthonij Eikenhout, Adriaan Jan Klink, Johannes Rosier en Edward Gustav Maltha.
De scheiding werd geregistreerd op donderdag 23 februari 1922 in Rotterdam.

In de kantlijn van de akte staat: "25 Februari 1922.
Bij vonnis van de Arr.Rechtbank alhier, gewezen op 31 October 1921, is het huwelijk tusschen Willem Marinus van de Velde en Lena Neeltje Kampman door echtscheiding ontbonden verklaard."

Bij de ondertekening staat: "De moeder van de echtgenoote verklaarde niet te kunnen schrijven, daar zij zulks niet heeft geleerd."

De echtscheiding is uitgesproken door de Arrondissementsrechtbank van Rotterdam op 31 oktober 1921.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 4 mei 1907 (Dag), pag 5: "Burgerlijke Stand. 2 Mei. ONDERTROUWD: W.M. Van de Velde, jm. 23, Vlietlaan 27/2 en L.N. Kampman, jd 19 j."

Lena is geboren op maandag 26 september 1887 om 18:00 in Kralingen, dochter van Cornelis Kampman en Alida van der Torre. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1887 met als getuigen: Hendrik Adrianus de Ridder en Pieter Lamaison.

Aangifte van geboorte is gedaan door Roelof Cornelis van Senus, van beroep geneeskundige, oud 51 jaren, wonende in deze Gemeente.

Geboren in het huis Wijk A, nummer 59, Warmoezierslaan te Kralingen.
Vader is "tijdelijk afwezig".

Lena is overleden omstreeks zondag 28 juni 1970 in Rotterdam, ongeveer 82 jaar oud.

Het Vrije Volk, 28 juni 1970, pag 22. "Burgerlijke Stand. Rotterdam. Overleden: L.N. Kampman, vr. gehgew m F.J.H. Windhorst 82."

Lena trouwde later op woensdag 6 juni 1923 in Rotterdam met Frederik Johannes Henricus Windhorst (1878-±1958).


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.