Generatie XIII-m

Frans van de Velde is geboren op donderdag 6 juli 1893 om 02:00 in Rotterdam, zoon van Jacobus van de Velde en Maria van Galen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1893 met als getuigen: Gerardus Lureman en Rimmert Haasdijk.

Aangifte van geboorte is gedaan door Maria Koet, huisvrouw van Christiaan Kiessel, oud 45 jaren, verloskundige te Rotterdam.
Geboren in een huis aan de Sophiastraat te Rotterdam.

Frans is overleden op vrijdag 19 april 1968 in Rotterdam, 74 jaar oud.

Overlijden staat vermeld in Het Vrije Volk, 27-04-1968, pag 7:
"Burgerlijke Stand. ROTTERDAM - Overleden: F van de Velde, man v. N J Aleman 74 j."


Beroepen: kantoorbediende (1918), adjunct commies (bij de Posterijen) (1919)

Frans trouwde voor de eerste keer, 25 jaar oud, op woensdag 13 november 1918 in Rotterdam met
Wilhelmina Vermeul, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Gerardus Herscheid en Martinus Ivo.
De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 15 april 1930.

In de kantlijn van de akte staat: "17 April 1930
Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank alhier gewezen op zeventien Maart negentien honderd dertig is het huwelijk tussen hen Frans van de Velde en Wilhelmina Vermeul door echtscheiding ontbonden verklaard."

Wilhelmina is geboren op woensdag 3 januari 1894 om 03:00 in Rotterdam, dochter van Willem Pieter Vermeul en Johanna Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 januari 1894 met als getuigen: Gerardus Lureman en Rimmert Haasdijk.

In de kantlijn staat: "dit kind is erkend door Willem Pieter Vermeul en Johanna Vermeulen bij hun huwelijk alhier den vijftienden Augustus achttien honderd vier en negentig."

Wilhelmina is overleden op vrijdag 15 oktober 1993 in Rotterdam, 99 jaar oud.

Beroep: modiste (1918)Frans trouwde voor de tweede keer, 38 jaar oud, op woensdag 20 april 1932 in Rotterdam met
Neeltje Jacoba Aleman, 32 jaar oud.

Neeltje is geboren op zondag 30 april 1899 om 21:00 in Rotterdam, dochter van Bastiaan Aleman en Neeltje van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1899 met als getuigen: Gerardus Lureman en Willem Diertens.

Aangifte van geboorte is gedaan door Antonie Castelijns, huisvrouw van Franciscus Gerardus Schumaker, oud 34 jaren, verloskundige te Rotterdam.
Geboren in een huis aan de Rubensstraat te Rotterdam.

Neeltje is overleden op woensdag 10 juni 1970 in Rotterdam, 71 jaar oud.

Beroep: kapster

Kinderen van Frans en Neeltje:

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.