Generatie XIII-n

Franciscus Gerardus (Frans) van de Velde is geboren op zondag 18 mei 1890 om 06:00 in Rotterdam, zoon van Frans van de Velde en Johanna Jacoba van der Kreeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1890 met als getuigen: Arie Johannes van Herwaarden en Henricus Conradus de Haan Hugenholtz.

Aangifte van geboorte is gedaan door Emily Praeger, huisvrouw van Bastiaan Jouvenaz, oud 42 jaren, verloskundige te Kralingen.

Geboren "in een huis aan de Goudschen Rijweg, alhier".

Frans is overleden op zaterdag 17 april 1948 in Rotterdam, 57 jaar oud.

Beroepen: los werkman (1910), portier (1918), stoffeerder, behanger (1933)


Franciscus "bij de loting voor de lichting der Nationale Militie van het jaar 1910 voor de Gemeente Rotterdam is ten deel gevallen No 3004, dat tot heden buiten oproeping is gebleven."

Frans trouwde voor de eerste keer, 20 jaar oud, op woensdag 13 juli 1910 in Rotterdam met
Anganita Schipper, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Anthonij Eikenhout, Adriaan Jan Klink, Johannes Rosier en Edward Gustav Maltha.
De scheiding werd uitgesproken op maandag 22 september 1913 in Rotterdam (Overspel).

Bij de ondertekening staat: "De moeders van de echtgenooten verklaarden niet te kunnen schrijven daar zij zulks niet hebben geleerd."

In de kantlijn van de akte staat: "Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank alhier, gewezen op 22 september 1913 is het huwelijk tusschen Franciscus Gerardus van de Velde en Anganita Schipper door echtscheiding ontbonden."

De echtscheiding is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van Rotterdam op 26 november 1913.

In de akte van echtscheiding staat: "ontbinding door Echtscheiding van het tusschen hen bestaande huwelijk op grond van beweerd overspel, subsidiair tot scheiding van tafel en bed, op grond van beweerde buitensporigheden, mishandelingen en grove beleedigingen."

Klik voor foto in apart venster
Anganita Schipper

Anganita is geboren op maandag 13 juni 1892 om 04:00 in Rotterdam, dochter van Jacob Schipper en Anganita van der Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1892 met als getuigen: Franciscus Bartholomeus Josephus Vielvoije en Johannes Giesesteijn.

Geboren in een huis aan de Zwaanshals te Rotterdam.

Anganita is overleden op donderdag 3 mei 1984 in Rotterdam, 91 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 7 mei 1984 in crematorium "Rotterdam", Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid.

Anganita trouwde later op woensdag 5 mei 1915 in Rotterdam met Hendrik van der Meide (1893-1967).

Kinderen van Frans en Anganita:

  1. Johanna Jacoba (Jo) van de Velde, geboren op vrijdag 9 september 1910 in Rotterdam. Volgt XIV-v.
  2. Anganita van de Velde, geboren op donderdag 5 oktober 1911 in Rotterdam. Zij is gedoopt op vrijdag 6 oktober 1911.
    Anganita is overleden op donderdag 26 december 1912 om 13:00 in Rotterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1912 door Govert de Best en Johannes Adrianus van Leusden.
    Overleden in het huis Van Alkemadeplein nr 26b te Rotterdam.
  3. Franciscus Gerardus Jacob (Frans) van de Velde, geboren op donderdag 3 april 1913 in Rotterdam. Volgt XIV-w.

Frans trouwde voor de tweede keer, 27 jaar oud, op woensdag 24 april 1918 in Rotterdam met
Johanna Maria Henderika Kok, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Theodorus Kloeg en Adrianus van Pernis.
De scheiding werd geregistreerd op donderdag 2 juli 1931 in Rotterdam.

In de huwelijksakte staat:
over Franciscus: "gescheiden echtgenoot van Anganita Schipper"
over Johanna: "weduwe van Josephus Jacobus van Belle"
Bij de ondertekening: "De moeder van den echtgenoot verklaarde niet te kunnen schrijven daar zij zulks niet heeft geleerd."

In de kantlijn staat: "Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank alhier, gewezen op 18 Mei 1931, ingeschreven in de registers van den burgerlijken stand van deze gemeente op 02 Juli1931, is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard."

Johanna is geboren op vrijdag 10 juni 1892 om 08:00 in Rotterdam, dochter van Hendrikus Kok en Pietje Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juni 1892 met als getuigen: Gerardus Lureman en Willem Diertens.

Aangifte van geboorte is gedaan door Margaretha Petronella de Hang, weduwe van Giulliam Post, oud 50 jaren, verloskundige te Rotterdam.
Geboren in een huis aan de Oudaenstraat te Rotterdam.

Johanna is overleden op zaterdag 2 mei 1959 om 03:20 in Rotterdam, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1959 door Pieternella van der Spek.

Het overlijden staat in Het Vrije Volk van 6 mei 1959 (pag 13): "Burgerlijke Stand. Aangiften van 4 mei. OVERLEDEN: J M H Kok vrouw van P Muntz, 66 j"

Johanna is weduwe van Josephus Jacobus van Belle (1891-1917), met wie zij trouwde op woensdag 13 januari 1915 in Rotterdam.

Johanna trouwde later op woensdag 13 november 1935 in Rotterdam met Pieter Muntz (1891-±1966).Frans trouwde voor de derde keer, 41 jaar oud, op woensdag 29 juli 1931 in Rotterdam met
Theodora Augustina Johanna Padlina, 22 jaar oud.

Bij de huwelijksakte van 15 juli 1931 staat bij opmerkingen: "akte is doorgehaald, bruid is Zwitsersch onderdaan".

Theodora is geboren op zondag 14 februari 1909 om 07:00 in Rotterdam, dochter van Louis Padlina en Jaantje van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1909 met als getuigen: Laurens Rikkers en Johan Hubertus de Graaff.

Aangifte van geboorte is gedaan door Alida de Jong, oud 39 jaren, verloskundige in Rotterdam.
Geboren in het huis Crooswijkscheweg 107 klein 1b in Rotterdam.

Theodora is overleden op maandag 27 juni 1994 in Rotterdam, 85 jaar oud.

Theodora heeft voor haar huwelijk met Franciscus ook in Den Haag gewoond. Haar nationaliteit staat op de adreskaart van Den Haag vermeld als "Vreemd".

Kind van Frans en Theodora:

Uit dit huwelijk is één kind bekend.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.