Generatie XIII-s

Maria Lobbe is geboren op zaterdag 9 juni 1894 om 14:00 in Kralingen, dochter van Petrus Paulus Lobbe en Maria van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1894 met als getuigen: Hendrik Adrianus de Ridder en Gerard van den Arend.

Aangifte van geboorte is gedaan door Elizabeth Maria van der Heul, van beroep vroedvrouw, oud 34 jaren, wonende de Gemeente Rotterdam.
Geboren in het huis Wijk A, nr. 31 Lemmstraat te Kralingen.
Vader was tijdelijk afwezig.

Maria is overleden omstreeks maandag 31 januari 1966 in Rotterdam, ongeveer 71 jaar oud.

Overlijden staat in Het Vrije Volk, 01-02-1966, pag 7:
"Burgerlijke Stand. Rotterdam - Overleden: M Lobbe vr geh gew m J G van Loon 71 jr"

Maria trouwde voor de eerste keer, 18 jaar oud, op woensdag 5 februari 1913 in Rotterdam met
Willem Jacobus Peters, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Willem Hoogenboom, Willem Velthuijzen, Theodorus Kloeg en Tjiepke Sneenaart.
De scheiding werd uitgesproken op maandag 25 januari 1915 in Rotterdam (overspel van de echtgenoot).

In de akte staat: "Voorts verklaarden de echtgenooten te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht, op tweeentwintig januari negentienhonderdertien alhier geboren en ingeschreven in de geboorteregisters dezer gemeente onder den voornaam "Petronella", als kind van Maria Lobbe."

In de kantlijn van de akte staat: "12 Juni 1915. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank alhier, gewezen op 25 januari 1915, is het huwelijk tusschen Willem Jacobus Peters en Maria Lobbe door echtscheiding ontbonden verklaard."
Maria is eiseres en Willem gedaagde.

Klik voor foto in apart venster
Echtscheiding Peters - Lobbe

Willem is geboren op vrijdag 12 december 1890 om 23:00 in Rotterdam, zoon van Abraham Hendrik Peters en Petronella van Balgooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 december 1890 met als getuigen: Gerardus Lureman en Willem Diertens.

Aangifte van geboorte is gedaan door Maria Koet, huisvrouw van Christiaan Kiessel, oud 42 jaren, verloskundige te Rotterdam.
Geboren in een huis aan de Willemstraat te Rotterdam.

Willem trouwde later op woensdag 29 juni 1921 in Rotterdam met Dorothea Alida Cornelia Nolte (geb. 1898).

Beroepen: pakhuisknecht (1913), vuurstoker (1921)

Kinderen van Maria en Willem:

  1. Petronella Peters, geboren op woensdag 22 januari 1913 in Rotterdam.
  2. Johannes Peters, geboren op woensdag 23 juni 1915 in Rotterdam.

Maria trouwde voor de tweede keer, 22 jaar oud, op woensdag 25 april 1917 in Rotterdam met
Johannes Gerardus van Loon, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Theodorus Kloeg en Martinus Ivo.

Maria is "gescheiden echtgenoote van Willem Jacobus Peters".

Huwelijk met Johannes G van Loon staat in Rotterdamsch Nieuwsblad, 26-04-1917, pag 9:
"Burgerlijke Stand. 25 April. GEHUWD: J.G. v. Loon jm. 25 en M. Lobbe, gesch. 22 j."

Johannes is geboren op maandag 1 juni 1891 om 23:00 in Rotterdam, zoon van Hannes Hendrik van Loon en Melanie Joseph de Kimpe. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 juni 1891 met als getuigen: Gerardus Lureman en Willem Diertens.

Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Maria Proos, huisvrouw van Willem Frederik Verhoeff, oud 46 jaren, verloskundige te Rotterdam.
Geboren in een huis aan de Hugo de Grootstraat te Rotterdam.

Johannes is overleden op woensdag 26 oktober 1955 om 18:30 in Rotterdam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 oktober 1955 door Jacobus Franciscus Windhorst.

Beroep: los werkman (1917)


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.