Generatie XIV-bd

Wilhelmina Gerardina Kalf is geboren op zondag 23 juni 1912 in Amsterdam, dochter van Johannes Frederik Kalf en Leuntje van de Velde.Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1912 met als getuigen: Jan van Soest en Jan Rudolf Munneke.

Aangifte van geboorte is gedaan door Louis Four, beambte in het hierna gemelde gesticht, oud 29 jaren, wonende in Amsterdam.
Geboren in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam.

Wilhelmina is overleden op zondag 16 november 1986 in Amsterdam, 74 jaar oud.

Beroep: kostuumnaaister

Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 27 september 1934 met
Joseph Johannes de Gauw, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Arie Stijger en Jacoba Dommisse.

In de akte staat over toestemming:
"De ouders der bruid verklaarden mij toestemming tot dit huwelijk te geven. Uit een proces verbaal van tusschenkomst van den Kantonrechter alhier blijkt, dat de vader des bruidegoms op de oproeping niet is verschenen."

Joseph is geboren op donderdag 13 mei 1909 in Hilversum, zoon van Henricus Petrus de Gauw en Johanna Jungman.

Joseph is overleden op donderdag 23 april 1981 in Amsterdam, 71 jaar oud.

Beroepen: bankwerker (1934), koperbankwerker, stoffencontroleur

Joseph is in 1928 in Hilversum ingeschreven voor de Nationale Militie. Hij is op dat moment woonachtig in Gent en als beroep staat vermeld: R.K. Ordebroeder.
Hij is voorgoed vrijgesteld op 4 juli 1928 vanwege broederdienst.

Kinderen van Wilhelmina en Joseph:

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.