Generatie XIV-m

Adrianus van de Velde is geboren op zaterdag 27 februari 1909 om 10:00 in Rotterdam, zoon van Adrianus van de Velde en Catharina de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1909 met als getuigen: Laurens Rikkers en Johan Hubertus de Graaff.

Aangifte van geboorte is gedaan door Maria Hendrika Helsdingen, huisvrouw van Cornelis Wilhelm Lunet, oud 29 jaren, verloskundige in Rotterdam.
Geboren in het huis Boezemkade 47c in Rotterdam.

Beroep: huisschilder

Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 4 juli 1934 in Rotterdam met
Paula Maierhofer, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Martinus Ivo en Johannes Antonius Frankhuizen.
Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 19 oktober 1939 in Rotterdam.

Bij opmerkingen staat: "bruid is Duitsch onderdaan en wonende te München (Beieren)".

In de kantlijn staat: "Het in nevenstaande akte vermelde huwelijk is door vonnis van de arrondissementsrechtbank alhier gewezen op zeventien april negentienhonderd negenendertig, op heden ingeschreven in de registers van den burgerlijken stand dezer gemeente door echtscheiding ontbonden. Rotterdam, negentien October negentienhondernegenendertig."

Paula is geboren op donderdag 29 juni 1916 in München (Duitsland), dochter van Jakob Maierhofer en Anna Hägle.

Kind van Adrianus en Paula:

Uit dit huwelijk is één kind geboren.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.