Generatie V-i

Geertruijt van de Velde, dochter van Jacob Melsse van de Velde en Catelijntje Frans. Zij is gedoopt op zondag 13 oktober 1647 in Goes.

In het doopboek van Goes staat:
"Geertruyt
den 13 t kind van Jacob Melsse van de Velde genaamd Geertruyt.
Getuygen: Frans Jobse en Leena Franse"
Alleen vader: Jacob Melse van de Velde vermeld.

Geertruijt is overleden vóór juni 1689, ten hoogste 41 jaar oud.

In het weeskamerarchief van Goes staat op 11 juni 1689 dat na het overlijden van moeder de vader (Pieter Doncker) de kinderen zal opvoeden met als voogd Francois Jacobse.

Geertruijt trouwde voor de eerste keer, 26 of 27 jaar oud, in oktober 1674 in Goes met
Gerard Bernouille, nadat zij op vrijdag 21 september 1674 in Goes in ondertrouw zijn gegaan.

In het trouwboek van Goes staat:
"ondertrouwt den 21 September 1674
Gerard Brenoille,
Geertruijt Jacobs van de Velde.
..??.. Goes"
In de kantlijn staat: "getrout den ? October"

Gerard is overleden vóór november 1680.

In het weeskamerarchief van Goes staat op 30 november 1680 dat na het overlijden van Gerard moeder belooft elk kind 5 schellingen te geven bij het volwassen worden. De voogdij is bezworen.

Kinderen van Geertruijt en Gerard:

 1. Cornelia Bernouille. Zij is gedoopt op woensdag 6 maart 1675 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 6. dito
  Cornelia, t’ kint van Geerard Barnouille & Geertruijde Jacobs.
  Getuijge Matthias Barnouille en Catelijntje Jacobs van deVelde"
  Cornelia is overleden vóór november 1680, ten hoogste 5 jaar oud.
 2. Jacob Bernouille. Hij is gedoopt op zondag 8 maart 1676 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 8
  Jacob, kind van Gerard Brenoille & Geertruijt Jacobs
  Getuijgen Francois & Catharina Frans"
 3. Geerart Bernouille. Hij is gedoopt op vrijdag 23 april 1677 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "23 april
  Geeraert, ’t kint van Geeraert Bornoilje en Geertruijt Jacobs, getuijge
  Maria van Galen".
 4. Mattheus Bernouille. Hij is gedoopt op zaterdag 7 mei 1678 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 7 Maji
  Mattheus, ’t Kindt van Geeraert de Bernouille & Geertruijde Jacobs.
  Getuijge Mattheus de Barnouille & Blasijntje Oliviers."
  Mattheus is overleden vóór november 1680, ten hoogste 2 jaar oud.

Geertruijt trouwde voor de tweede keer, 33 jaar oud, op dinsdag 17 december 1680 in Goes met
Pieter Pieterse Doncker, nadat zij op zaterdag 30 november 1680 in Goes in ondertrouw zijn gegaan.

In het trouwboek van Goes staat:
"den 30
Pieter Pieters Donker jm van Goes met
Geertruijt Jacobs, wede van Geerard Bernoeille"
In de kantlijn staat: "getrouwt den 17 Decembris".

Pieter trouwde later op zaterdag 9 juli 1689 in Goes met Maijken Jeronimus.

Kinderen van Geertruijt en Pieter:

 1. Pieter Doncker. Hij is gedoopt op zondag 26 juli 1682 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 26 dito
  Pieter, ’t kint van Piter Piters & Geertruijt Jacobs, getuigen
  Daniel Bernoelje & Catharina Wallenburgh"
  Pieter is overleden vóór september 1686, ten hoogste 4 jaar oud.
  Jongere broer Pieter in september 1686.
 2. Catharina Doncker. Zij is gedoopt op zondag 9 april 1684 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 9e dito
  Catarina.’t kint van Piter Piters Doncker & Geertruij Jacobs van de Velde,
  Frans Claes, & Tannetje Jans & "
  de laatste regel is onleesbaar.
 3. Pieter Doncker. Hij is gedoopt op zondag 22 september 1686 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 22 dito
  Piter, t’ kint van Piter Piters en Geertruij Jacobs
  Getuijge Francoijs Claesz & Maria Jacobs."

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.