Generatie IX-b

Anthonie van de Velde, zoon van Jacobus van de Velde en Barbara de Jonge. Hij is gedoopt op vrijdag 30 oktober 1750 in Goes.

In het doopboek van Goes staat:
"30 October
Antony, ’t kind van Jacobus van de Velde en Barbara de Jonge.
Getuigen: David van de Velde en Magdalena de Jonge."

Anthonie is overleden in januari 1781 in Vlissingen, 30 jaar oud.

Anthonie staat vermeld in een kerkeboek van begraven personen in Vlissingen. In 1781 staat er:
"Naamen der doode persoonen, die begraven zijn, Binnen Vlissingen, zoo in de Kerken, als op derzelver Hoven & na Buijten geduurende de twaalf maanden des jaars 1781
1781 Januarij;
Anthonij van de Velde"

Anthonie is in 1774 genoemd als Lidmaat van de Nederduitsch-gereformeerde kerk van Vlissingen, met attestatie van Middelburg.

Klik voor foto in apart venster
Trouwen A. van de Velde - C. de Moor

Anthonie ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op zaterdag 19 april 1777 in Vlissingen met
Catharina de Moor, ongeveer 29 jaar oud.

In het trouwboek staat:
"Saturdag den 19 April 1777
Anthony van de Velde
j:m: van Goes
Chatarina de Moor j:d:
van Vlissingen beijde hier W
Z:W in de St Jacobstraat"

Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren:
Barbara Elisabeth (1779) en Elisabeth (1780).
Niet duidelijk is welke van de twee jong is overleden, want in 1786 wordt in het weeskamerarchief van Goes vermeld:
"Antoni van de Velde ovl gehuwd met Catharina de Moor hebben kind Elisabeth Barbara 7 j". Hier wordt Elisabet niet genoemd.
en in 1790 staat:
"Elisabeth wees v/d ovl zoon Anthoni v/d Velde en Catharina de Moor", verderop:
"Overleden kleindochter Elisabeth Barbara van de Velde"

Catharina is geboren omstreeks 1748 in Vlissingen.

Catharina is overleden op woensdag 28 oktober 1818 om 21:00 in Vlissingen, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 oktober 1818 door Albertus Johannes de Smidt en Jacobus Buchel.

Beide aangevers: bekenden
Overleden in het huis Wijk B, nr 96 in Vlissingen.
Leeftijd in de akte: "circa zeventig jaren".
"Weduwe van Cornelis Weije".

Klik voor foto in apart venster
C. de Moor - Openbare Verkoping

Catharina trouwde later met Cornelis Weye (±1758-1818).

Kinderen van Anthonie en Catharina:

  1. Barbara Elisabeth van de Velde, geboren op zaterdag 6 februari 1779 in Vlissingen. Zij is gedoopt op zondag 7 februari 1779 in Vlissingen.
    Barbara is overleden na 1790, minstens 11 jaar oud.
    Leeft bij behandeling testament van haar grootvader Jacobus van de Velde.
    Zij wordt bij de afhandeling van de voogdij van haar oom Francois na het overlijden van haar oma Barbara de Jonge en van erfenis van haar grootvader Jacobus Elisabeth Barbara genoemd.
  2. Elisabeth van de Velde, geboren op maandag 3 april 1780 in Vlissingen. Zij is gedoopt op woensdag 5 april 1780 in Vlissingen.
    Elisabeth is overleden vóór 1786, ten hoogste 6 jaar oud.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.