Generatie IX-e

Josias van de Velde, zoon van Jacobus van de Velde en Barbara de Jonge. Hij is gedoopt op zondag 25 oktober 1761 in Goes.

In het doopboek van Goes staat:
"25 October.
Josias, het kind van Jacobus van de Velde en Barbara de Jonge."

Josias is overleden op zondag 12 juli 1818 om 22:00 in Goes, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1818 door David Magnin en Jacobus van de Velde [zoon].

David Magnin: gebuur.
Overleden in het huis Wijk A, nr 198 te Goes. Leeftijd in de akte: 58 jaar.

Beroepen: mandenmakersbaas, mandenmaker (of vannier)

Josias wordt in oktober 1797 genoemd als inwoner van Goes:

Jozias van de Velde
Leeftijd (age) : 35
Beroep (occupation) : mandenmaker
Woonachtig te (residence) : Goes
Adres (address) : A 175, Voorstad
En ook in 1813 wordt hij vermeld:
Josias van de Velde, 1761
Geboorteplaats : Goes
Beroep : Vannier
Burgerlijke staat : Gehuwd
Aantal kinderen : 9
Vader : Jacobus van de Velde
Moeder : Barbera de Jonge

Josias trouwde, 23 jaar oud, op maandag 16 mei 1785 in Goes met
Wentelina Boutens, 20 jaar oud, nadat zij op zondag 24 april 1785 in Goes in ondertrouw zijn gegaan.

In het trouwboek staat:
"den 24 April
Josias van de Velde, J.M. met
Wentelina Boutens J.D. beiden geboren & wonende alhier"
In de kantlijn staat: "getrouwt den 16 Maij"

Wentelina is een dochter van Willem Boutens en Adriana Roeper. Zij is gedoopt op woensdag 24 april 1765 in Goes.

In het doopboek van Goes staat:
"24 April
Tanna en Wentelina, kinderen van Willem Boutens en Adriana Roeper.
Getuigen Iman Boutens, en Tanna Kruijt en Wentelina Schakerlo (?), wed. van Christiaan Roeper."

Wentelina is overleden op maandag 31 augustus 1818 om 03:00 in Goes, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1818 door Marinus Polderman en Jacobus van de Velde [zoon].

Marinus Polderman: gebuur
Overleden in het huis Wijk A, nr 198 te Goes.

Beroep: winkelierster

Kinderen van Josias en Wentelina:

 1. Barbera van de Velde, geboren op donderdag 9 maart 1786 in Goes. Volgt X-l.
 2. Adriana van de Velde, gedoopt op woensdag 26 september 1787 in Goes. Volgt X-m.
 3. Frederica van de Velde. Zij is gedoopt op zondag 14 september 1788 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 14 September
  Frederica, dogter van Josias van de Velde & Wentelina Boutens,
  getuigen Jacobus van de Velde, & Frederica Juni"
  Frederica is overleden vóór woensdag 23 december 1789, ten hoogste 1 jaar oud.
  Mogelijk is zij begraven in oktober 1788 in Goes.
  In het begraafboek staat: "Josias van de Velde, --10-1788, diens kind"
 4. Frederika van de Velde. Zij is gedoopt op woensdag 23 december 1789 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 23 December
  Frederika, dogter van Josias van de Velde & Willemina Boutens"
 5. Jacobus van de Velde. Hij is gedoopt op zondag 13 februari 1791 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "13 Febr
  Jacobus. zoon van Jozias van de Velde & Wentelina Boutens,
  get. Cornelis van de Velde en Janna van de Velde"
  Jacobus is overleden vóór 1793, ten hoogste 2 jaar oud.
 6. Willem van de Velde. Hij is gedoopt op zondag 10 juni 1792 in Goes met als getuige: Adriana Roeper [grootmoeder].
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 10 Junij
  Willem, zoon van Jozias van de Velde en Wentelina Boutens,
  get. Adriana Roeppels"
  Willem is overleden vóór vrijdag 3 oktober 1794, ten hoogste 2 jaar oud.
 7. Jacobus van de Velde, geboren op zondag 16 juni 1793 in Goes. Volgt X-n.
 8. Willem Boutens van de Velde. Hij is gedoopt op vrijdag 3 oktober 1794 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 3 Octob
  Willem Boutens zoon van Josias van de Velde & Wentelina Boutens,
  getuige Adriana Roeppels"
  Willem is overleden in 1798, 3 of 4 jaar oud.
 9. Johanna van de Velde, geboren op woensdag 25 januari 1797 in Goes. Volgt X-o.
 10. Willem Boutens van de Velde, geboren op vrijdag 9 februari 1798 in Goes. Volgt X-p.
 11. Cornelia van de Velde, geboren op vrijdag 15 februari 1799 in Goes. Volgt X-q.
 12. Josias van de Velde. Hij is gedoopt op woensdag 14 mei 1800 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "den 14 Meij
  Josias, zoon van Josias van de Velde & Wentelina Boutens"
  Josias is overleden in juni 1800 in Goes, 1 maand oud.
 13. Josias van de Velde, geboren op maandag 7 september 1801 in Goes. Volgt X-r.
 14. Tanna Sara van de Velde, geboren op zaterdag 25 september 1802 in Goes. Volgt X-s.
 15. Elizabeth van de Velde. Zij is gedoopt op zondag 28 april 1805 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat: "Den 28 April.
  Elizabeth, Dogter van Josias van de Velde en Wentelina Boutens,
  get: Isaac van der Zande en Elizabeth van de Velde"
  Elizabeth is overleden op zaterdag 22 april 1826 om 23:00 in Goes, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 april 1826 door Willem Boutens van de Velde [broer] en Franciscus Clement [zwager].
  Overleden in het huis Wijk D, nr 236 te Goes. Leeftijd in de akte: 21 jaar.
  Elizabeth bleef ongehuwd.
  Beroep: particuliere (1826)
 16. IJman van de Velde, geboren op donderdag 4 september 1806 in Goes. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1806 in Goes.
  In het doopboek van Goes staat:
  "Yman, geboren den 4. September, gedoopt den 7 do,
  Vader: Josias van de Velde.
  Moeder: Wentelina Boutens"
  IJman is overleden op donderdag 27 juli 1809 in Goes, 2 jaar oud.
 17. Wentelina Adriana van de Velde, geboren op zaterdag 11 februari 1809 in Goes. Volgt X-t.

Josias en Wentelina worden genoemd in een artikel wat verscheen in de Goessche Courant van 3 november 1823.

Klik voor foto in apart venster
Oproeping Obligatien

In de Goessche Courant van 3 november 1823 staat het volgende:
"O P R O E P I N G
BURGEMEESTEREN der stad GOES als daartoe door den Raad derzelfde stad geautoriseerd, roepen bij dezen op elk en een tegelijk, die mogt vermeenen eenig reggt te hebben op, of in staat mogt zijn om eenig natigt te geven, omtrent zekere 2 Obligatien, ten laste van gemelde stad; als ééne de dato 4 September 1794, staande ten namen Christiaan Roepels weeze bekend onder No 173, groot in kapitaal f 600 ten Intresse à 3 pct in ’t jaar; - en de andere sptuitende uit de conversie der achterstallige Interessen ten laste derzelfde stad tot ultom December 18?0 ingesloten, dato 31 December 1820, staande ten namen van houde bekend onder No 586/216 groot in kapitaal f 200 rentende 1 percent in het jaar, welke volgens gedane opgaaf behooren aan dde kinderen van Jozias van de Velde en Wentelina Boutens en laatste zijn berustende geweest onder Kornelis van de Velde, wonende binnen deze stad, bij wien dezelve zijn vermist; ten einde voor of op den 1 Februarij 1824, ter Secretarij deze stad, deswegens hunne reclame of aangifte te doen; als zullende, voor zoo verre gedurende die tusschentijd aldaar geen berigt zal zijn ingekomen, aan gemelde kinderen Duplicaat Obligatien worden afgegeven, welke de originele zullen vervangen en op welke Duplicaten ook den Intrest zal betaald worden; wordende ook een ieder gewaarschuwd om de vermiste Obligatien niet te koopen, tot pand te nemen, of daaraan eenige waarde te hechten.
GOES, den 1 November 1823 Burgemeester voornoemd, DE LEEUW vt
Ter ordonn van dezelve, De Stads Secretaris L. de FOUW, Jz."Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.