Genealogie familie Van de Velde

Vragenlijst / Questionnaire

Deze vragenlijst kunt u gebruiken om informatie te verstrekken over uw gezin verdere informatie van uw tak van de familie Van de Velde. Uiteraard is dit alles geheel vrijwillig en vrijblijvend en hoeft u niet alle beschikbare velden in te vullen.

Alle gegevens die middels deze vragenlijst verkregen zijn, worden uitsluitend gebruikt voor genealogisch onderzoek van de familie Van de Velde en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zonder toestemming zullen er geen gegevens van levende personen op deze website worden geplaatst.

This questionnaire can be used to provide information about your family and your branch of the pedigree. All is voluntarily and not all fields available need to be filled in.

All information which is collected using this questionnaire is only to be used for genealogical research of the Van de Velde family and all is treated confidentially. Without permission no information of living individuals will be placed on this website.

Om verwarring met data te voorkomen: vul de maand in letters in: bijv. "4 december 2003" of "4 dec 2003".

De ruimte waarin u informatie kwijt kunt, is altijd voldoende. Ook al zien de velden er misschien kleiner uit: u kunt gewoon doortypen!

To avoid confusion with dates: fill in the month in letters: ie. "4 December 2003" or "Dec 4, 2003"

The space where you can fill in your information, is always sufficient. Despite the fact that the fields might look small: you can continue to type!


Persoonlijke informatie / Personal information

Achternaam / Last Name:
Voornamen / Given names:
Roepnaam / Calling name:
Geboortedatum / Date of birth: Vul maand in letters in / Fill in month in letters
Geboortetijd / Time of birth:   Gewicht / Weight      Lengte / Length  
Geboorteplaats / Place of birth:
Geslacht / Gender Man / Male Vrouw / Female
Beroep(en) / Profession(s)

Burgerlijke staat / Civil state Getrouwd / Married sinds/since:
  Samenwonend / Living together sinds/since:
  Gescheiden / Divorced sinds/since:
Adres / Address  
Postcode / ZIP code      Plaats / Place
Land / Country
E-mailadres / Emailaddress       Telefoon / Phone:
Noot:
Informatie over partner(s) en kinderen kunt u verderop in dit formulier invullen.
  Note:
Information regarding partner(s) and children can be filled in further down.


Ouders / Parents

Naam vader / Name father
Voornamen / Given names
Roepnaam / Calling name
Geboorteplaats / Place of birth
Geboortedatum / Date of birth Vul maand in letters in / Fill in month in letters
Beroep(en) / Profession(s)
Overlijdensdatum / Deceased:    Oorzaak / Cause:
Plaats overlijden / Place of deceat
   
Naam moeder / Name mother
Voornamen / Given names
Roepnaam / Calling name
Geboorteplaats / Place of birth:
Geboortedatum / Date of birth: Vul maand in letters in / Fill in month in letters
Beroep(en) / Profession(s)
Overlijdensdatum / Deceased:
  Oorzaak / Cause:
Plaats overlijden / Place of deceat
   

Huwelijk ouders / Marriage parents

Huwelijksdatum / Marriage date
Plaats Huwelijks / Place of marriage


Partner(s) / Partner(s)

Noot:
Met "partner" wordt het volgende bedoeld: echtgenoot, echtgenote, langdurig samenwonend.
  Note:
With "partner" the following is ment: spouse (husband, wife) or the someone who is lived together with for a long time.
Naam partner / Name partner
Huwelijksdatum / Marriage date
Plaats Huwelijk / Place Marriage
Achternaam / Last Name:
Voornamen / Given names:
Roepnaam / Calling name:
Geboortedatum / Date of birth: Vul maand in letters in / Fill in month in letters
Geboortetijd / Time of birth: Gewicht / Weight Lengte / Length
Geboorteplaats / Place of birth:
Geslacht / Gender Man / Male Vrouw / Female
Beroep(en) / Profession(s)
Overlijdensdatum / Deceased    Oorzaak / Cause
Begraafplaats / Place Buried

Kinderen / Children

Noot:
Hieronder kunt u maximaal vier kinderen vermelden, die uit bovenstaand huwelijk (relatie) zijn voortgekomen. Wilt u andere kinderen vermelden in het blok aan het einde van dit formulier?

Note:
Here you can mention maximum four children, which are born from the above marriage (relation). Would you please mention any other children in the commentblock at the end of this form?

Kind 1 / Child 1

Achternaam / Last Name
Voornamen / Given names
Roepnaam / Calling Name
Geboortedatum / Date of birth: Vul maand in letters in / Fill in month in letters
Geboortetijd / Time of birth:    Gewicht / Weight    Lengte / Length
Geboorteplaats / Place of birth:
Geslacht / Gender Man / Male Vrouw / Female
Geadopteerd / Adopted Ja / Yes

Kind 2 / Child 2

Achternaam / Last Name
Voornamen / Given names
Roepnaam / Calling Name
Geboortedatum / Date of birth: Vul maand in letters in / Fill in month in letters
Geboortetijd / Time of birth:    Gewicht / Weight    Lengte / Length
Geboorteplaats / Place of birth:
Geslacht / Gender Man / Male Vrouw / Female
Geadopteerd / Adopted Ja / Yes

Kind 3 / Child 3

Achternaam / Last Name
Voornamen / Given names
Roepnaam / Calling Name
Geboortedatum / Date of birth: Vul maand in letters in / Fill in month in letters
Geboortetijd / Time of birth:    Gewicht / Weight    Lengte / Length
Geboorteplaats / Place of birth:
Geslacht / Gender Man / Male Vrouw / Female
Geadopteerd / Adopted Ja / Yes

Kind 4 / Child 4

Achternaam / Last Name
Voornamen / Given names
Roepnaam / Calling Name
Geboortedatum / Date of birth: Vul maand in letters in / Fill in month in letters
Geboortetijd / Time of birth:    Gewicht / Weight    Lengte / Length
Geboorteplaats / Place of birth:
Geslacht / Gender Man / Male Vrouw / Female
Geadopteerd / Adopted Ja / Yes

Noot:
Het is uiteraard mogelijk dat er na een scheiding een tweede partner is geweest en dat er uit die relatie ook weer kinderen geboren zijn. Wilt u deze in onderstaand tekst blok in het kort willen aangeven. U mag uiteraard ook voor deze tweede relatie het formulier volledig opnieuw invullen. Als u dat doet, wilt u deze dan eerst versturen door na volledige invulling op de knop "Verzenden / Send" te klikken?

Note:
It might be of course possible that after a divorce there has been a second parnter and that out of that relation also children are born. Would you please indicate that in the following text block? You may also fill in this form for that second relation again. But if you do that, please fill this one out and send it to me using the button "Verzenden / Send"

 


Verzending / Send

Noot:
U staat op het punt om het formulier te verzenden. Klik op "Verzenden / Send" om door te gaan of klik op "Annuleren / Cancel" om het formulier leeg te maken en niet te versturen.
Alle verzonden informatie betreffende levende personen zal vertrouwelijk worden behandeld.
  Note:
You are about to send this form. Click "Verzenden / Send" to continue sending or click "Annuleren / Cancel" to clear the form and do not send the information.
All information regarding living person will be treated confidentionally.
 


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.