Generatie XI-ai

Martina Wentelina van de Velde is geboren op dinsdag 4 december 1838 om 23:00 in Goes, dochter van Josias van de Velde en Magdalena Maria Hoogesteger. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1838 met als getuigen: Jan Gorsse en Engel Steutel.

Geboren in het huis Wijk B, nr 163 te Goes.
Goesche Courant van 7 januari 1839, BS Goes over december 1838: "Geboren: den 4den. Martina Wentelina, dochter van Josias van de Velde en Magdalena Adriana Hoogesteger, B 163."

Martina is overleden na 1885, minstens 47 jaar oud.

Martina leeft nog in 1885 bij huwelijk zoon Josias.
Zoon Josias emigreert, is zij misschien mee gegaan?

Beroep: dienstmeid (1859)

Kind van Martina (uit onbekende relatie):

 1. Cornelia van de Velde, geboren op zondag 24 april 1859 om 17:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 april 1859 met als getuigen: Jacobus Kornelis de Schutter en Pieter de Schutter.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Laurens Carel de Peval, oud 57 jaren, verloskundige te Goes.
  Geboren in het huis Wijk C, nr 12 te Goes.
  Goessche Courant van 5 mei 1859,BS Goes over april 1859: "Geboren: den 24sten. Cornelia, dochter van Martina Wentelina van de Velde."
  Cornelia is overleden op vrijdag 30 september 1859 om 17:00 in Goes, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1859 door Jacob de Jonge en Pieter de Schutter.

Martina trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 6 september 1860 in Goes met
Pieter de Schutter, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Bastiaan de Schutter, Adam Jan Mulder, Josias van de Velde [broer bruid] en Mattheus Frankin.

In de akte staat: "Hierna hebben de echtgenooten verklaard dat uit hen geboren is, een kind ingeschreven in het geboorteregister dezer gemeente den twintigsten Junij dezes jaars onder nummer Eenhonderd en Elf met den voornaam van Josias hetwelk zij verklaren voor hun kind te erkennen en mitsdien te wettigen, verzoekende dat daarvan op den kant der geboorte akte van genoemd hun kind melding gemaakt worde."
Bastiaan de Schutter: oom
Adam Jan Mulder: mede oom, beide van den echtgenoot
Josias van de Velde: broer van de echtgenoote
Mattheus Franken: geen bloed of aanverwant van een der partijen
Bij de ondertekening staat: "niet de echtgenoote en de moeder des echtgenoots die verklaren het schrijven niet geleerd te hebben."

Het huwelijk is vermeld in de Goessche Courant van 1 oktober 1860, BS Goes over september 1960: "Gehuwd: Pieter de Schutter en Martina Wentelina van de Velde."

Pieter is geboren op maandag 21 maart 1836 om 23:00 in Goes, zoon van Jacobus Kornelis de Schutter en Kornelia Delzenne. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1836 met als getuigen: Gerardus Nicolaas Nagelkerke en Jan de Wolff.

Geboren in het huis Wijk A, nr 10 te Goes.
Goessche Courant 26 oktober 1863, BS Goes van 17 t/m 24 oktober 1863: "Geboren: den 21sten, Maria, dochter van Pieter de Schutter en Martina Wentelina van de Velde."

Pieter is overleden op woensdag 23 december 1868 om 00:30 in Veere, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1868 door Cornelis Lankester en Jan de Schutter [broer].

Jan de Schutter: broeder
Cornelis Lankester: geen bloedverwant
Overleden in het huis Wijk C, nr 104 in Veere.

Beroepen: timmermansknecht, timmerman

Kinderen van Martina en Pieter:

 1. Josias de Schutter, geboren op woensdag 20 juni 1860 in Goes. Volgt XII-af.
 2. Cornelia de Schutter, geboren op zondag 4 augustus 1861 om 04:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1861 met als getuigen: Hendrikus Schrijver en Jacob de Jonge.
  Geboren in het huis Wijk B, nr 163 te Goes.
  Goessche Courant van 5 september 1861, BS Goes over augustus 1861: "Geboren: den 4den, Cornelia, dochter van Pieter de Schutter en Martina Wentelina van de Velde."
 3. Magdalena de Schutter, geboren op maandag 29 september 1862 om 01:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1862 met als getuigen: Cornelis Visser en Antonie van Bloppoel.
  Geboren in het huis Wijk B, nr 163 te Goes.
  Goessche Courant van 2 oktober 1862, BS Goes over september 1862: "Geboren: den 29sten, Magdalena, dochter van Pieter de Schutter en Martina Wentelina van de Velde."
  Magdalena is overleden op vrijdag 9 januari 1863 om 12:00 in Goes, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1863 door Adriaan Verberkmoes en Pieter de Schutter [vader].
  Adriaan Verberkmoes: kennis
 4. Maria de Schutter, geboren op woensdag 21 oktober 1863 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 oktober 1863 met als getuigen: Josias Risseeuw en Cornelis de Fouw.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Jan Kooman, oud 39 jaren, verloskundige te Goes.
  Geboren in het huis Wijk B, nr 163 te Goes.
 5. Magdalena de Schutter, geboren op maandag 18 december 1865 om 06:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 december 1865 met als getuigen: Johannes Visser en Cornelis Risseeuw.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Jan Kooman, oud 41 jaren, verloskundige te Goes.
  Geboren in het huis Wijk B, nr 163 te Goes.
  Goesche Courant 29 december 1865, BS Goes van 16 t/m 23 december 1865: "Geboren: den 18, Magdalena, d. v. Pieter de Schutter en Martina Wentelina van de Velde."
  Magdalena is overleden op woensdag 30 januari 1867 om 21:00 in Goes, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1867 door Leendert van der Stel en Pieter de Schutter [vader].
  Goessche Courant 5 februari 1867, BS Goes van 26 januari tot 2 februari 1867: "Overleden: den 30, Magdalena, oud 1 jaar, d. v. Pieter de Schutter en Martina Wentelina van de Velde."
 6. Jacoba de Schutter, geboren op vrijdag 29 november 1867 om 04:00 in Goes. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 november 1867 met als getuigen: Johannes Visser en Cornelis Risseeuw.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Jan Kooman, oud 43 jaren, verloskundige te Goes.
  Geboren in het huis Wijk B, nr 102 te Goes.
  Goessche Courant, 3 december 1867, BS Goes van 23 tot 30 november 1867: "Geboren: den 29, Jacoba, d. v. Pieter de Schutter en Martina Wentelina van de Velde."

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 10 January 2019.